איך אדם מקבל מקפצת קידום אם הוא חסר ניסיון מתאים?

איך אדם מקבל מקפצת קידום בעבודה אם הוא חסר ניסיון מתאים?

אם זה נראה כמו תרחיש לא כ"כ סביר, העובדה היא שבנציבות המדינה זה תרחיש שעלול לקרות בקרוב. פרסום כוונתו של ראש הממשלה נתניהו למנות את עפרה ברכה לנציבת שירות המדינה לא כ"כ ברור. הרי לפני שנתיים מבקר המדינה הוציא דו"ח על התנהלות האגף לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים, שבראשו עמדה ברכה והצביע על כשלים בו, כמו למשל עקיפת כללי העסקת עובדים באגף על ידי העסקת רואי חשבון כ"יועצים חיצוניים".

תפקיד נציב שירות המדינה הוא תפקיד קריטי, שבידיו אחריות לכ-70 אלף עובדי מדינה. זו אחריות עצומה בעלת השלכות על התפקוד והאפקטיביות של ביצועי השלטון. מלבד האחריות למערך העצום של כוח האדם בשירות הציבורי, הדין מעניק לנציב סמכויות רבות ומגוונות הכוללות סמכויות מנהליות ושיפוטיות שונות ולכן הופכות אותו לגורם בעל השפעה מכריעה על עובדי המגזר הציבורי ועל הדרג הפוליטי גם כן.

לברכה יש ניסיון מועט ביחס למועמדים אחרים לתפקידים (כמו מנכ"לים לשעבר של משרדי ממשלה) והיא ריכזה תחתה 300 עובדים בלבד. "הקפיצה" הזו מ-300 עובדים ל-70 אלף עובדים לא הגיונית ולא נכונה. ברור אם כן שלתפקיד כל כך משפיע ומשמעותי על כלל המגזר הציבורי, צריך למנות אדם מתאים – מקצועי, עתיר ניסיון וללא רבב.

בנוסף לא ניתן להתעלם מעובדת קרבתן של בתה ואחותה של ברכה לראש הממשלה מאחר והן עובדות בלשכתו, מה שמעלה חשש למינוי על סמך שיקולים לא ענייניים המבוססים על מערכות יחסים אישיות.

שלחנו מכתב לראש הממשלה, ליועץ המשפטי לממשלה וליו"ר הוועדה לבחינת מינויים לתפקיד נציב שירות המדינה וקראנו להליך איתור משמעותי לתפקיד.

התנועה לאיכות השלטון,
0 תגובות