תאונות באתרי בניה בקצב מסחרר

תאונות באתרי בניה קרו השנה בקצב מסחרר, אך על אף הסיכון בתחום, לא מדובר בגזירת גורל. ועדת אדם (ועדה לקידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית בישראל) קבעה שהיעדר אכיפה ותקציבים ממשלתיים – הם שהביאו גם לנפגעים בנפש.

כך למשל, ממצא שהוצג בדו"ח הוועדה הראה כי מערך הפיקוח על אתרי בניה עמד באותה העת על 17 פקחים ליותר מ-13 אלף אתרי בניה (!). 
האם הגיוני שעל יותר מ-13 אלף אתרי בניה ברחבי הארץ אחראים רק 17 פקחים מטעם משרד העבודה? אלא אם כן יש לאותם 17 פקחים כוחות על והם יכולים להתפצל ולהיות במספר מקומות בו זמנית – הפקחים לא יכולים לפקח בצורה אמיתית על יישום נהלי הבטיחות בכל אתרי הבניה. זה ברור מאליו.

בחודש יוני שלחנו מכתב למנכ"ל משרד העבודה בבקשה לבדוק כיצד מיושמות המלצותיה של ועדת אדם ונעננו כי ישנן פעולות שננקטות במטרה לטפל בכשלים שהציגה הוועדה. בין הפעולות – הגדלת מערך הפיקוח ע"י הטלת עיצומים כספיים שיעניקו למפקחי מינהל הבטיחות כלי להגברת אכיפתם של נהלי הבטיחות על הקבלנים. זהו צעד מבורך אך לא מספיק. כמות המפקחים צריכה לגדול כדי שתהיה אפקטיבית.

אנחנו מתעקשים על טיפול יסודי, מעמיק ומיידי לכשלים בבטיחות בענף הבניה, לאור העובדה שאנחנו עדיין עדים לתאונות עבודה קטלניות באתרי בניה. רק באוגוסט האחרון דווח בתקשורת על שלושה הרוגים באתרי בניה שונים ברחבי הארץ כתוצאה מתאונות עבודה. מהדיווחים הוזכר גם מספר המפקחים שעלה מ-17 ל-19 מפקחים על 13 אלף אתרי בניה. המלצות הועדה הוגשו לראשונה ב-2014 וזה השינוי שנעשה במערך הפיקוח בזמן הזה?

שבוע שעבר שלחנו מכתב נוסף בנושא, בין היתר, כדי להבין על כמה מפקחים עומד היום מערך הפיקוח והאם הוגדל התקציב לצורך זה. מדובר בנושא שעומד על סדר היום, מהסיבה הפשוטה שהוא נוגע לחיי אדם. אנחנו דורשים את הבהרותיו של משרד העבודה והרווחה בנושא החשוב הזה.

התנועה לאיכות השלטון,
0 תגובות