בל"ד קוראת לקיים את הרוטציה

בל"ד קוראת לקיים את הרוטציה כולה ולאפשר לניבין אבו רחמון להיכנס לכנסת !

ההכרזה של אוסמה סעדי על כוונתו להתפטר מהכנסת ב-18 לחודש היא צעד הכרחי בדרך להשלמת הרוטציה ברשימה המשותפת.

מבל"ד נמסר כי המפלגה מדגישה כי על מנת להשלים את הרוטציה נותר עדיין למשוך את מועמדויותיהם של יוסף עטאונה (חד"ש) וואאל יונס (תע"ל), לאחר שאבראהים חג'אזי (רע"ם) כבר הבהיר כי הוא מוכן למשוך את מועמדותו ללא תנאי, ואף הפקיד את משיכת המועמדות בידי ועדת ההסכמה.

כך נמסר מבל"ד: קונצנזוס ציבורי רחב דורש את ביצוע הרוטציה במלואה, ולא שום חלופה חלקית ומופחתת. דעת הקהל תומכת בכך שבל"ד ורע"ם יקבלו שתיהן את המושב הרביעי במסגרת הרוטציה, כפי שנקבע בהסכם.

החצי הראשון של הרוטציה התקיים כשנכנס לכנסת הנציג הרביעי של רע"ם, סעיד אל-ח'רומי, והחצי השני יושלם רק עם כניסתה של ניבין אבו רחמון מבל"ד.

בל"ד לא תוותר על קיומה המלא של הרוטציה ועל כניסתה של אבו רחמון לכנסת כנציגתנו הרביעית. אנו פוסלים באופן נחרץ כל אפשרות שנסתפק בביצוע חלקי של מחצית ההסכם.

על כל הצדדים ברשימה המשותפת ליישם את הרוטציה ללא תנאים ובלי שום עיכוב או דחייה נוספת, שהרי זו בדיוק המשמעות בפועל של מושג 'הרוטציה כמכלול'.

בל"ד דוחה על הסף כל ניסיון לנצל את סוגיית מאסרו של ד"ר באסל גטאס כדי להתחמק מיישום של הסכם שכולם יודעים היטב מה מטרתו, משמעותו ומהותו. ניסיון להתחמקות שכזו מיישום ההסכם יהיה מעשה חמור ביחס לאחדותנו הלאומית.

למפלגות שייסדו את הרשימה המשותפת יש אחריות לשמור על אמינותה ועל התחייבויותיה הפוליטיות והמוסריות לציבור, וקיום הסכם היסוד של הרשימה המשותפת הוא חלק בלתי נפרד מהאמנה הזו. דרישת הציבור הרחב לקיים את הרוטציה בשלמותה מעידה על כך ביתר שאת. על חד"ש ותע"ל להחליט במהרה על משיכת המועמדויות של עטאונה ויונס ללא כל תנאי, כפי שרע"ם משכה את מועמדותו של אבראהים חג'אזי.

בל"ד תומכת במתווה שגיבשה ועדת ההסכמה הלאומית, ומגבה את עמדתה של הוועדה ביחס לרוטציה. הוועדה הבהירה כי יש צורך דחוף לקיים את הרוטציה בשלמותה ובהתאם למשוואת חלוקת המושבים בין המפלגות שנקבעה למחצית השנייה של הקדנציה (4-4-4-1). לשם מימוש המשוואה הזו נוצרה הרוטציה, וועדת ההסכמה אמרה זאת במפורש. אנו קוראים לוועדה להגביר את מאמציה על מנת להבטיח את קיום ההסכם ככתבו וכרוחו, כדי שנוכל לשמור על הרשימה המשותפת ועל אחדותנו הלאומית ולהמשיך לפתח ולהעמיק אותה.

שאדי סרסור,
0 תגובות