"מצוקה של ילד"

השר איוב קרא אומר בנושא יאיר נתניהו: לדעתי הוא מדבר מתוך מצוקה של ילד - שרואה את התקיפות הבלתי פוסקות על אמא ואבא.

בנושא החקירות של הגב' שרה נתניהו: הוכח שוב ש'לא היה כלום ולא יהיה כלום' - פשוט שוכחים להזכיר את פרשת הבקבוקים, פרשת רהיטי הגן, המטפלות והחשמלאי וכו' שכולם נסגרו בקול ענות חלושה... 

הוא אומר:כך אני מאמין גם יהיה בפרשת החמגשיות, לאחר השימוע.

ליאור שמואלי,
0 תגובות