משרד הבריאות משך בחזרה את תקנות "רפורמת התמרוקים"

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, הודיע בוועדת הבריאות של הכנסת, כי המשרד מושך בחזרה את תקנות "רפורמת התמרוקים" שהוגשו לדיון ואישור הוועדה.

"אנחנו צריכים לקחת פסק זמן מהתהליך. נוצר מצב שאנחנו מתקשים לעשות את הקפיצה בין המצב הקיים לעתידי, שאליו אנחנו רוצים להגיע. אנחנו מוכנים לחזור וללמוד. נוציא בימים הקרובים משלחת מסודרת של כל משרדי הממשלה הרלוונטיים לאירופה, כדי לבחון את התכנון והיישום. בתקופת הביניים נייצר שורה של הקלות. אנחנו כבר מתחייבים שנקצר ככל הניתן את משך תקופת האישור לייבוא מקביל, והוא יעמוד לכל היותר על 96 שעות, ונעשה את זה גם בפחות. יש רצון של כולם לייצר רפורמה שהמציאות תהיה יותר טובה וקלה, לכולנו יש אותן מטרות, אבל אנחנו צריכים את ההשעיה הזאת. כך שבסוף החודש הזה לא יהיה חוק בפועל".

יו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלוף (כולנו): "חוק התמרוקים יהיה גם יהיה, והתקנות יאושרו בהקדם האפשרי. משרד הבריאות יהיה אחראי לכך. החוק הזה מאוד חשוב. הוא מבטא את ההתמודדות האמיתית עם יוקר המחיה. יש אוכלוסיה שלמה שלא נהנית משימוש בתמרוקים, מפני שיוקר המחיה לא מאפשר להם לקנות את זה. אנשים לא קונים משחות שיניים, ולא משתמשים מספיק בסבון. גם אני היית במצב כזה בילדותי".

משיכת התקנות מעוררת שאלות משפטיות לגבי יישום הפרק מתוך חוק ההסדרים העוסק באסדרת ענף התמרוקים, אותו אישרה הכנסת בדצמבר 2016, ואמור להיכנס לתוקפו בסוף החודש הנוכחי. החוק שאושר קובע כי מדינת ישראל תאמץ רגולציה המקצרת משמעותית הליכים, באמצעות דיווח של היבואן ופיקוח בשווקים, תוך הקפדה על שמירת בריאות הציבור והחמרת העונשים הפליליים. זאת במטרה להגביר את התחרות בשוק והורדת מחירים. במסגרת החוק נקבע כי פרטי ההסדר והדרכים לביצועו ייקבעו בתקנות, שכאמור נמשכו היום בחזרה.

היועצת המשפטית בוועדת הבריאות, עו"ד ענת מימון אמרה בדיון: "מתעוררות כאן שאלות וקשיים משפטיים. החוק החדש מפנה לתקנות שיוצרת את פרטי ההסדר, ולכן הממשלה צריכה לראות מהו המצב המשפטי שיחול, אם החוק ייכנס לתוקף בסוף החודש. ברור שיש קושי ליישם את החוק החדש ללא התקנות. דרך המלך היא שהכנסת תעביר בקרוב חקיקה שדוחה את כל ההסדר".

ראש מטה שר האוצר, נדב שינברגר, אמר: "מה שקרה פה היום, זה שמי שרצו למנוע תחרות, ניצחו".

טרם ההכרזה של מנכ"ל משרד הבריאות על משיכת התקנות, אמרה ראש מנהל טכנולוגיות רפואיות ותשתיות במשרד הבריאות, ד"ר אסנת לוקסנבורג: "קיבלנו עוד ועוד פניות מארה"ב ומאירופה, ממשרדי ממשלה, מהתעשיינים ועוד. אנחנו צריכים לבחון את כל הנקודות ולהביא מודל שיעבוד פה. לא הייתי רוצה להתקדם עם מודל שגורמים רבים טוענים שלא יכולים להתמודד איתו. יש סוגיות עקרוניות שרוצים לברר לפני שמתקדמים הלאה". בנקודה זו דרש יו"ר הוועדה, ח"כ אלאלוף, ממשרד הבריאות להחליט האם ברצונו להמשיך בתהליך דיון ואישור התקנות, או למשוך אותן. 

דדי שי,
0 תגובות