הליך "הסדר תיק מותנה"

לאחר שהחל לפני כשנה וחצי מימוש הליך הסדר תיק מותנה במשטרה, שלב ב' של ההליך יצא לדרך, עם תוספת של תשע עבירות חדשות לסל העבירות הנכללות בהליך (12 בסך הכל).

יחידת הסדר תיק מותנה, הפועלת בפריסה ארצית, אמונה על יישום חוק המעניק כלי נוסף להתמודדות עם ביצוע עבירות מחוץ לכותלי בית המשפט. מדובר בהליך מנהלי, במסגרתו מסכים התובע לסגור תיק פלילי נגד חשוד שנמצאו נגדו ראיות המאפשרות את העמדתו לדין, וזאת בתמורה, בין היתר, להתחייבותו לשלם פיצוי או להימנע מביצוע העבירה.

ההליך כרוך בסנקציות שונות שנועדו לייצר הרתעה (התחייבות של החשוד להימנע מביצוע עבירה פלילית או תשלום קנס ו/או פיצוי לנפגע עבירה), קידום הליך טיפול או שיקום לחשוד (באמצעות סדנאות בשירות המבחן ו/או עבודות שירות בקהילה) או להוביל, במקרים המתאימים, להליך של שיח והידברות בין פוגע ונפגע עבירה (באמצעות סדנת צדק מאחה וגישור). אי עמידה בתנאי ההסדר מובילה להגשת כתב אישום נגד החשוד והעמדתו לדין בבית המשפט.

ביישום הליך הסדר תיק מותנה והרחבתו קיים פוטנציאל רב למניעה מראש של עבירות או הסלמתם של אירועים פליליים, כמו גם לטיפול אפקטיבי, מהיר ויעיל יותר באזרחים נורמטיביים שמעדו וביצעו עבירה פלילית שאינה מאפיינת את אורחות חייהם. ההליך מהווה בשורה של ממש לציבור כולו, לצד מימוש השליחות החברתית של משטרת ישראל כלפי הציבור. בטווח הארוך, ההליך יוביל להפנמה טובה יותר, טיפול יעיל יותר במבצע העבירה ואפקטיביות גדולה יותר בפעילות גורמי אכיפת החוק.

כאמור, לאחר עבודת מטה נרחבת בהובלת משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים, החל מהבוקר הורחב סל העבירות של הסדר תיק מותנה. יש לציין כי מאז שנכנס לתוקפו תיקון מס' 66 לחוק סדר הדין הפלילי, ובהמשך לאחר שהוקמה יחידת הסדר תיק מותנה בחטיבת התביעות של המשטרה - נחתמו מאות הסדרים מותנים בכל רחבי הארץ עם מאות חשודים שנמצאו מתאימים להליך.

לאחר שהוקצו המשאבים הנדרשים למימוש שלב ב' ביישום החוק על ידי המשרד לביטחון פנים, בחודשים האחרונים נערכו ביחידת הסדר תיק מותנה של משטרת ישראל לתוספת של תשע עבירות חדשות לסל העבירות הכולל (12) שיטופלו בהליך של הסדר מותנה. 

כלל העבירות שנכללות כעת בהליך הסדר תיק מותנה: 

תקיפה (ללא גרימת חבלה) 
גניבה (ללא אלימות או התפרצות) 
נזק לרכוש 
הזנחת השמירה על כלי ירייה 
השתתפות בתגרה 
החזקת נכס החשוד כגנוב 
הטרדה טלפונית 
העלבת עובד ציבור 
מכירה ואספקת אלכוהול לקטין
איומים 
הסגת גבול 
מעשי פזיזות ורשלנות בחיה 

סנ"צ ערן נהון, מפקד יחידת הסדר תיק מותנה, מסביר על ההליך: "לאחר מיצוי החקירה בתיק הפלילי, נבדקת התאמתו של החשוד להליך הסדר תיק מותנה, בהתאם לקריטריונים אובייקטיביים הקבועים בחוק. התאמה זו תלויה בעברו הפלילי של החשוד, בסוג העבירה, בנסיבותיה ותוצאותיה, ובהסכמתו של החשוד להליך, ואולי הכי משמעותי בעיננו - בנכונותו לקחת אחריות על מעשיו. בהתאם לכך נקבעים תנאים שיבטיחו הרתעה וטיפול הולם ומותאם לחשוד ולנסיבות המקרה מתוך מטרה שעבירות נוספות - לא יבוצעו. במקרים המתאימים - אנו גם בוחנים הליך של גישור בין הצדדים. בהתאם לכך, ובהסכמה, נחתם חוזה בין המדינה לבין החשוד בו מפורטים התנאים ונערך מעקב סדור אחר ביצועם. רק בכפוף לעמידה בכל התנאים שהוטלו, ייסגר התיק כנגד החשוד, מבלי שיוכתם בדין או הרשעה פליליים". 

השר לביטחון פנים, גלעד ארדן: "מדובר בהסדר שמאפשר לאזרח נורמטיבי להגיע להליך חוץ משפטי מהיר ומידתי, תוך הימנעות מכתם פלילי ומהשלכות שיכולות לפגוע במרקם חייו התקין, וככל שיעמוד בתנאי ההסדר, התיק ייסגר. היבט חשוב נוסף הוא הרחבת האכיפה על תיקים פליליים אשר עד כה נסגרו בעילה של 'חוסר עניין לציבור'. כעת במקרים מתאימים, יקבלו תיקים אלו מענה משטרתי הולם, דבר שללא ספק גם יגביר את אמון הציבור במשטרה".

יוני נעימי,
0 תגובות