לקות למידה שווה נקודות ניכוי

צילום: עיריית חיפה

עם פתיחת שנה"ל, רשות המסים מבקשת להסב את תשומת לבם של הורים לילדים שעברו ועדת השמה בשל לקות למידה חמורה, לפרשנות מקלה של הרשות להגדרת ילד נטול יכולת המזכה את הוריו בשתי נקודות זיכוי.

מרשות המיסים נמסר: לפי לשון החוק, ילד נטול יכולת מוגדר כסובל משיתוק, מעיוורון או מפיגור שכלי, אולם בהתאם לפרשנות המקלה שלנו נכללים בהגדרה גם ילדים הסובלים מפיגור התפתחותי עקב לקות למידה חמורה או עקב מחלה קשה. יתרה מזאת, די בכך שילד הופנה ע"י ועדת ההשמה למסגרת חינוך מיוחד (גן לחינוך מיוחד, בית ספר לחינוך מיוחד, כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל) כדי שהילד ייחשב כמי שיש לו לקות למידה חמורה.

עדי נוי,
0 תגובות