לתבוע פיצוי על שחיתות

"שחיתות בחברת החשמל? צ'ופרים אסורים? מהיום נוכל לתבוע פיצוי.

בפסיקה דרמטית שניתנה לאחר שמונה שנים של דיונים, אישר בית המשפט העליון לדון בתביעה ייצוגית ענקית נגד חברת החשמל. הסיבה: חריגות שכר בסך 3.5–5 מיליארד שקל - שגרמו לייקור מיותר של החשמל"

שלוש הערות:

ראשית, מדובר בשורות טובות. בית המשפט העליון לא ידוע כמעוז הקפיטליזם ואינו חשוד בעוינות לוועדים, ובכל זאת פסיקותיו מאוד שונות באופיין מפסיקות הגוף הידוע בכינויו "בית הדין לעבודה," שפוסק תוך התעלמות מהחוק לטובת הוועדים המושחתים. החשיפה של השחיתות והלחץ על הממשלה ועל חברת חשמל לא משרתים את הוועדים המושחתים ובכך מיטיבים בסופו של דבר עם הציבור. אני לא רואה את שקע ותקע מצליים לשנות את דעת הקהל.

שנית, זה מזכיר לי את הסיפור על האיש שהוזמן לשיחה אצל מנהל סניף הבנק בגלל חוב גדול בעקבות פיזור צ'קים רבים, ודרישה לסגור את החוב. בתגובה הוא אמר: אין בעיה, תגיד לי מה גובה החוב המדויק וארשום לך צ'ק. הציבור תובע את חברת חשמל, זה הציבור תובע את עצמו. בסופו של דבר החשבון של כל הוצאה של חברת חשמל יוגש לציבור דרך מחיר החשמל (או חילוץ מפשיטת רגל על ידי הממשלה), וגם פיצויים שחברת חשמל תפצה את הציבור יהיו על חשבון הציבור. כפי שכתבתי כאן לא אחת, אין לממשלה "עץ כסף" (כלומר מקור הכנסה שאינו הציבור), ואוסיף שגם לא לחברת חשמל.

שלישית, ובהמשך לטיעון הקודם, זה ש: "העליון קיבל את טענות חברת החשמל נגד הגשת תובענה ייצוגית נגדה בגין ניפוח ההתחייבויות הפנסיוניות. לטענת השופטים, לא הוכח כי הניפוח הזה הספיק להשפיע על תעריף החשמל, ולגרום לגביית יתר מהציבור." מראה שאולי גם בעליון לא לגמרי מבינים את העובדה שאין לחברת חשמל "עץ כסף"

פרופ' עומר מואב,
0 תגובות