המובילאיי הבאה בדרך?

האם מובילאיי (Mobileye) הבאה בדרך?  

סקר חדש שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביוזמת המועצה הלאומית למחקר ופיתוח במשרד המדע מראה, כי ישנה עלייה משמעותית בדיווחים על גילויים, במספר הסכמי הרישיון ובבקשות חדשות לרישום פטנטים בחברות מסחור הידע שליד האוניברסיטאות בישראל בשנת 2016.

חברות מסחור הידע הן החברות שפעילותן נלווית לפעילות 8 אוניברסיטאות המחקר ובנוסף 5 חברות שליד מכוני מחקר ומכללות אקדמיות ושש ליד בתי חולים. תפקיד החברות למסחור ידע הוא לגייס, לשווק ופתח את הידע המצטבר במוסדות, להפוך פטנט למוצר מסחרי ולעזור בהקמת חברות הזנק.

לדברי שר המדע, אופיר אקוניס : "מוסדות המחקר בישראל הם החממה הלאומית של חדשנות, טכנולוגיה ופיתוחים פורצי דרך. פיתוחים כגון קופקסון ומובילאיי שהחלו במחקרים באוניברסיטאות והפכו לפיתוחים ששינו את האנושות ותרמו משמעותית לכלכלה ולחברה בישראל".

במהלך 2016 דווחו לחברות למסחור ידע 1,328 גילויים להמצאות, עלייה של 32% לעומת 2015 ו-55% לעומת 2014. עלייה של 25% חלה גם בבקשות חדשות לרישום פטנטים, 635 בקשות בשנת 2016 לעומת 509 בשנת 2015. מספר הפטנטים שאושרו בארץ ובחו"ל גם הוא עלה משמעותית – מ-540 ב-2015 ל-813 בשנת 2016, עלייה של 51%.

גיל שפר,
0 תגובות