גבאי: לעצור את הפילוג

אבי גבאי אומר שבעשור האחרון אנחנו נמצאים בתהליך של פילוג בתוך העם. מחלקים אותנו ליחידות ולקבוצות ולעדות - חילונים, דתיים, ערבים וחרדים. לחוד.

הוא אומר: התרגלנו.

גבאי אומר שגם מערכת החינוך מקדשת את התהליך הזה.

הוא אומר שמבחינתו היעד של מערכת החינוך הוא לאחד ולא להיות מערכת כל כך נפרדת וסקטוריאלית. רק כך נוכל לעצור את התהליך המסוכן הזה ולחזור לדבר על "יחד", לעצור את הפילוג ולאחד את ארבעת השבטים.

הדר לביא,
0 תגובות