הצעת חוק מגילת העצמאות

יאיר לפיד מוחה על כך שטיוטת מגילת העצמאות של מדינת ישראל תעמוד למכירה פומבית לכל המרבה במחיר.

הוא אומר: איך זה נשמע לכם? האם כך נוהגת מדינה עם נכסיה ההיסטורים?

הוא הניח על שולחן הכנסת את "הצעת חוק מגילת העצמאות".

מטרת ההצעה - הקמת מחלקה בגנזך המדינה שתפקידה איתור נכסים היסטוריים של מדינת ישראל המצויים בבעלות פרטית, רכישת הפריטים ושמירתם בארכיון המדינה. גנזך המדינה כבר הביע תמיכה ברעיון.

לפיד אומר: חייבים לוודא שהמטען הערכי, הלאומי וההיסטורי שלנו יהיה בידי המדינה. שפריטים כמו טיוטות מגילת העצמאות יתועדו וישמרו למען הכלל. "עם שאינו מכבד את עברו ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל".

ליאור שמואלי,
0 תגובות