שנה חדשה: 2,272,000 תלמידים

שנת הלימודים תשע"ח נפתחה הבוקר כסדרה במערכת החינוך ברחבי הארץ.

2,272,000 תלמידים פתחו היום את שנת הלימודים תשע"ח. 163,000 מתוכם החלו לראשונה את הלימודים בכיתה א'.

לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה, פתחו שר החינוך נפתלי בנט ומנכ"ל המשרד שמואל אבואב את חדר המצב של משרד החינוך. 

במסגרת חדר המצב ניתנים מענים להורים, לתלמידים ולעובדי ההוראה אודות תמונת המצב העדכנית של פתיחת שנת הלימודים. כמו כן, ניתנים מענים לנושאים העולים מן השטח עוד טרם פתיחת השנה.

בחדר המצב משתתפים גם חברי ההנהלה הבכירה של המשרד.

לצד חדר המצב במטה, נפתחו גם חדרי מצב במחוזות. אלה עומדים בקשר רציף עם חדר המצב הראשי במטה.

בית ספר היסודי שיפר שבעיר פתח תקוה על יותר מ 600 מתלמידיו נכנס היום לשביתה ללא הגבלת זמן. ראש העיריה איציק ברוורמן שהוא גם יו"ר מנהל החינוך, קיבל מנציגות ההורים הנבחרת של הורי בית הספר מכתב מפורט על הסיבות לשביתה.

יעל צור,
0 תגובות