האליטות מעוניינות בבית משפט חלש

האליטות מעוניינות בבית משפט חלש.

לגיטימי לנהל ויכוח על מערכת היחסים בין הרשות המבצעת, המחוקקת והשופטת, לגיטימי גם להעדיף קו שמרני יותר ופחות ליברלי. אבל הוויכוח מול בית המשפט בעת הזאת הוא אות קין על מצחה של המערכת הפוליטית.

1. בית המשפט נכנס לוואקום בנושאים שהממשלה פוחדת לטפל בהם. שבת במרחב הציבורי, מזונות, גיור, אימוץ ע״י להט"בים, מסתננים ומה לא. הממשלה, בגלל המבנה הקואליציוני שלה ובגלל חוסר עניין של ראש הממשלה, לא מחליטה. הכנסת לא מחוקקת. הציבור דורש תשובות ובית המשפט ממלא את החסר.

2. האליטות רוצות שומרי סף חלשים וכנועים. מי שמגיע מתפיסת עולם חברתית יודע שבית המשפט הוא מגנם של החלשים. אלה שלא מקורבים לשר, למנכ״ל או לראש העיר. כל שלטון שואף לחיזוק כוחו, אבל המבחן האמיתי של כוח זה לדעת להגביל אותו.

גם בפרשת שופטים שקראנו בשבת האחרונה רואים כמה חשוב שכל רשות תתמקד בתחום האחריות שלה. עם ישראל מבקש להמליך עליו מלך שיהיה גם שופט. ה׳ מתנגד לכך, בגלל שלא טוב ולא נכון לרכז כל כך הרבה כח אצל אדם אחד.

לא מלך כל יכול ולא שופט בלתי מעורער. איזונים ובלמים.

רועי פולקמן,
0 תגובות