"דיקטטורה שיפוטית של בג"ץ"

הדיקטטורה השיפוטית של בית המשפט העליון מכה פעם נוספת, כאשר היא מוכיחה שוב את ניתוקה מהיותה של מדינת ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית.

פסק בית המשפט העליון, מפקיר את תושבי דרום תל אביב בעבור מהגרי עבודה פורעי חוק.

פסיקת בית המשפט שולחת הזמנה לכל מהגרי העבודה להשאר כאן ובעצם מפקיעה את כוונת המחוקק ואת מדיניות הממשלה המוצהרת בדבר הכוונה להשיב את המסתננים לארצותיהם.

אני קורא, ואפעל לכך גם בעצמי, לחוקק חוק שיאפשר למדינה להשיב את המסתננים הבלתי חוקיים לארצותיהם או למדינה שלישית ולהשיב את דרום תל אביב לתל אביבים.

מוטי יוגב,
0 תגובות