חשפנות אינה "בידור"

פסק דין מכונן קובע שחשפנות אינה "בידור" אלא "פרקטיקות של ביזוי, החפצת נשים ופגיעה בכבודן". שהחיינו והגיענו לזמן הזה!

הבורסה ברמת-גן הפכה מזמן לשם נרדף למעוז החשפנות עבור גברים וצעירים רבים. במאות ואלפי מועדוני חשפנות הפועלים ברחבי ישראל יש תופעות של ניצול, החפצה, סחר בנשים וסרסור.

השופטת אגמון בפסק הדין תקדימי כותבת: "על בית המשפט לעמוד על המשמר כדי למנוע מעירוב מציאות בה מתקיים בידור מיני, בערכים לפיהם חשפנות לשם גירוי מיני, בו מוצגת האישה כחפץ, מהווה החפצת נשים ואינה 'בידור' כלל ועיקר... מדובר בפרקטיקות של ביזוי החפצת נשים ופגיעה בכבודן כבנות אנוש, שהדין כולו פועל למיגורן. ההחפצה ככלל, ובמופעי חשפנות לצורך גירוי מיני בפרט, נובעת מהצגת האישה כפאסיבית, הנענית תמיד למין פי על דרישה, וייחוס אופי מיני לעצם ההחפצה של נשים. הגברים הבאים לצפות בחשפנות לצורך גירוי מיני, עושים זאת לצרכיהם המיניים שלהם, הם מתייחסים לנשים במקום ככלי להשגת מטרה שהיא חיצונית לאותן נשים, כנטולות קיום ומשמעות אנושיים כשלעצמן. הם אינם רואים בהן מטרה בפני עצמה ואינם דואגים לטובתן ולאושרן. במופעים אלו יש זיהוי בין חפצון נשים לבין גירוי מיני". אני מצטרפת וחותמת על כל מילה.

צריכת שירותי מין, ביניהם חשפנות, הפכה למעין מסלול "טבעי" של גברים וצעירים בישראל כמו גם בשאר העולם. מי שרואה בניצול נשים- "בידור", מנציח את אי השוויון המגדרי ואת תרבות האונס. פסק הדין הזה הוא צעד ענק ואמירה ערכית חשובה, צעד נוסף במאבק שלנו בתרבות האונס, והאמירה המשפטית צריכה להיות הבסיס ליוזמת חקיקה שתקבע כי חשפנות היא חלק מתעשיית הזנות, ואין לה מקום בקרבנו.

מיכל רוזין,
0 תגובות