שטייניץ מיטיב עם קבוצת נובל אנרג'י?

מדוע שר האנרגיה יובל שטייניץ מיטיב עם קבוצת נובל אנרג'י ודלק תוך הארכת רישיון קידוח שפקע ומבלי שתהיה לו סמכות חוקית לכך?

8 שנים אחורה: בשנת 2009 התרחשה חלוקה פזרנית של רישיונות קידוח לקבוצת דלק ונובל אנרג'י, ביניהם רישיון "אלון D" (שגובל בשטחים הגיאולוגיים של המאגרים הקטנים יותר – כריש ותנין).

על פי חוק הנפט, ניתן לקבל רישיון קידוח לשלוש שנים ובמקרים מסוימים ניתן לקבל הארכה לשבע שנים שבסיומן הרישיון פוקע וחייב לחזור חזרה למדינה.

ב-2016, לפני שנה, נגמרה הארכה של הרישיון, בתום 7 שנים. בהתאם להוראות החוק, הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה הודיע לנובל ולדלק על פקיעת הרישיון והחזרתו למדינה. דלק ונובל הגישו ערר, ושטייניץ החליט, ללא שום סמכות חוקית בעניין, לקבל את הערר ולהחזיר לידיהן של נובל ודלק את רישיון אלון D והאריך את תוקפו לתקופה נוספת של 32 חודשים.

הבעיה הראשונה בכל הסיפור הזה – אין לנובל ודלק את האפשרות לערער. החוק מתיר מתן רישיון לשלוש שנים, הארכה לשבע במידת הצורך ואז פקיעה מידית של הרישיון, ללא כל אפשרות מצד כל גורם להפעיל שיקול דעת בנושא. חשוב להבין שיש לרשויות סמכויות שבשיקול דעת, שכשמן כן הן - מאפשרות קבלת החלטות במרחב פעולה מסוים, אך זו של רישיון הקידוח היא בפירוש לא סמכות כזו ולכן גם אין סמכות לדון בערר שהוגש.

מכאן נובעת בעיה מספר 2: לא רק שלשטייניץ לא הייתה סמכות לדון בערר, אלא הוא הוסיף חטא על פשע והחליט גם לאשר את הערר, שוב, מבלי סמכות חוקית לכך. מכאן שכל הפעולות שהתקבלו בטלות ולא תקפות כי מדובר בפעולות שאין להן הסמכה חוקית. שטייניץ גם פעל בחריגה בסמכות, וגם עשה זאת כדי להיטיב עם שותפות "נובל – דלק", שהוכרה על ידי הרשות להגבלים עסקיים כמונופול! כל הדבר הזה קרה בלי התייעצות עם הממונה על ההגבלים העסקיים וועדת הריכוזיות.

וזה גבירותי ורבותי, עוד נדבך בשחיתות הגז – שיקולים לא מקצועיים, לא כלכליים ולא ציבוריים.

שלחנו מכתב ליועץ המשפטי לממשלה ולשר האנרגיה וקראנו להודיע באופן מידי על בטלות החלטת השר בנושא רישיון הקידוח בשל חריגה מסמכותו!

התנועה לאיכות השלטון,
0 תגובות