עולה ותופח מספר הפרשיות

יש ירידה במוטיבציה להתגייס ליחידות קרביות זועקות הכותרות בעיתונים ולצידן שלל הסברים מדוע. ישנה סיבה אחת, מרכזית, שלצערי איש אינו מזכיר. חיילים לא ירצו להקריב את עצמם למען מנהיגים ומפקדים שאינם ראויים. לכן, ממשלה שעוסקת בחיזוק הביטחון ולא עוסקת בביעור השחיתות, כאילו לא עסקה בביטחון, כי השחיתות היא איום קיומי על המדינה.

אסביר.

בימים אלה נחלקים תומכי נתניהו לשניים: מחד אלה שטוענים שהשחיתות נעצרה בסף דלתו של ראש-הממשלה והוא לא נגוע בה. מאידך אלה שמבקשים לנחם אותנו ובעיקר את עצמם שגם המפא״יניקים היו מושחתים ומזכירים את החקירות נגד עמותות ברק והשתיקה של בוז׳י במשטרה.

אנשים הגונים לא אמורים לנשום לרווחה מהנימוקים הללו. גם אם ראש הממשלה עצמו לא מושחת - יש אצלנו יותר מדי מושחתים ויותר מדי גילויי שחיתות. אנחנו עוד לא סדום - אבל אנחנו בדרך לשם. אה, והטיעון השני עוד יותר מופרך. האם אפשר להצדיק את גל השחיתות הנוכחי בים השחיתות שהיה פה בעבר?

הולך ופוחת הדור. עולה ותופח מספר הפרשיות. ראש ממשלה ושרים נודדים בין תחנות משטרת ישראל. פרשה רודפת פרשה. צוללות ובזק, ישראל ביתנו וגנבים מלאו אסמנו.

אזרחים הגונים מתבוננים ולא מאמינים. לא יכול להיות, הם מהרהרים, שעד כדי כך התרוששנו; לא ייתכן שאין בקרבנו אנשים הגונים הראויים להנהגה; אמנם "ממשה עד משה לא קם כמשה", אבל דחילק, לא יכול להיות שהתקווה-רק-בת-שנות אלפיים ואזלו הצדיקים, מהזן שגם ראוי וגם ישר דרך?

במלחמת העצמאות הותקפנו על ידי חמש מדינות ערביות ויכולנו להם. היישוב היהודי מנה אז בקושי 600 אלף אנשים ובידיהם נשק דל. יש כאלה האומרים שאלוהים התייצב לצדנו, ואני אומר, לא נס קרה לנו. ניצחנו מפני שנלחמנו נגד צבאות של מדינות מושחתות, ובמדינות מושחתות יש צבא מושחת, וצבא מושחת הוא צבא חלש, וסופו של צבא חלש להיות מובס.

אנחנו לא שם, אבל אנחנו יכולים בקלות להתדרדר לשם. כי מנהיגות הגונה היא תנאי הכרחי לאמון הציבור, ובלי אמון אנשים צעירים לא יתגייסו, ודאי לא ייצאו למלחמה, אם לא יאמינו שהשיקולים של המנהיגות הם באמת שיקולים נקיים, לגופו של עניין, הנגזרים מטובת הכלל ומהאינטרס הלאומי.

המיאוס מהפוליטיקה והשחיתות של פוליטיקאים עלולים לגרום לילדינו, או לפחות לחלקם, לומר לנו שאנחנו מאבדים את הצידוק המוסרי לשלוח אותם לשדה הקרב. השחיתות היא האיום הגדול ביותר על מדינת ישראל. לא דעאש, לא איראן. אימפריות גדולות מאתנו הובסו על-ידי אויבים מבחוץ רק לאחר שנרקבו מבפנים. ראו הוזהרנו.

 

מיקי רוזנטל ,
0 תגובות