עיכבו אוכל בבני עקיבא

מחנות הקיץ של בני עקיבא שמסתיימים היום הניבו שתי ידיעות תקשורתיות. ידיעה אחת על חניכים שנכוו מסיר מרק שנשפך עליהם, וידיעה נוספת, על חניכים שלא קיבלו ארוחת בוקר כי סירבו לנקות את המאהל. אפשר להבין שסיפור הכוויות מצא את דרכו לחדשות. זה אירוע חריג שלא היה צריך לקרות, והוא טופל על ידי התנועה. הסיפור השני לעומת זאת, לא הצדיק ידיעה חדשותית אבל הוא הזדמנות לדבר על מעורבות יתר של הורים בחיי תנועת הנוער.

הספור הוא שחניכים באחד המחנות סרבו לנקות את שטח הרובע שלהם כפי שמקובל לעשות מידי בוקר. הרכזים החליטו להתנות את חלוקת ארוחת הבוקר של החניכים בניקיון המאהל, החניכים המשיכו להתעקש, וארוחת הבוקר התעכבה עד לשעה רבע לאחת בצהריים. 

הרכזים קיבלו החלטה שגויה. הם לא היו צריכים לעכב את ארוחת הבוקר כל כך הרבה שעות, אבל התגובה ההורית לאירוע, הייתה חסרת פרופורציות. ב'ישראל היום' נכתב שההורים התקשרו לאחראים על המחנה להתלונן ושאחד ההורים איים להתלונן במשטרה על "התעללות בחסרי ישע", לא פחות. מי שמכיר מעט את המחנות של בני עקיבא יודע מה המרחק בין עיכוב במתן ארוחת בוקר לבין "התעללות בחסרי ישע". מחנה בני עקיבא הוא לא אימון צבאי בלב מדבר. יש קיוסק, יש חטיפים, ובאופן כללי יש אוכל מסביב. הרכזים לא היו צריכים לעכב כל כך הרבה זמן את ארוחת הבוקר, אבל מכאן ועד לרוץ לתקשורת ולאיים בתלונה למשטרה, המרחק גדול.

המקרה הזה הוא עוד דוגמה לתופעת מעורבות היתר של ההורים בחיי תנועת הנוער. ביטוי נוסף של התופעה הוא הורים שמתערבים בצורה כוחנית בשיבוצי ההדרכה של ילדיהם. תנועת נוער צריכה להיות מנוהלת קודם כל על ידי הנוער. יש גם רכזים מבוגרים בתנועה, אבל את עיקר ההובלה צריכים להשאיר בידי הנוער. נכון, נוער עלול גם לטעות, וטוב שיתייעץ עם מבוגרים בהחלטות משמעותיות, אבל גם מבוגרים יכולים לטעות, וגם במערכות חינוך שמנוהלות על ידי מבוגרים נעשות טעויות. 

לגיטימי שהורים החולקים על החלטה הקשורה לילדיהם, בכל מערכת חינוך, יידברו עם מקבלי ההחלטה, אבל שיעשו זאת בנימוס, בכבוד, ובעדינות, גם אם מדובר במדריך או בקומונרית.

הורה שמתערב בכוחניות בניהול סניף ושממהר לרוץ לתקשורת ולמשטרה בגלל עיכוב בארוחת בוקר של ילדו, מזיק לא רק לתנועת הנוער, אלא קודם כל לילדים שלו.

אליישיב רייכנר,
0 תגובות