"דוברת זו משרה אינטימית"

אין לי דבר נגד אדם זה או אחר. אני גם לא קובע לאיש מה לעשות ואת מי להעסיק.

אני בעד המשפחה היהודית, זו שעל בסיסה התקיימו העם היהודי והאנושות כולה מדור לדור.

אני בעד התורה שאמרה - "זכר ונקבה ברא אותם ויקרא את שמם אדם", ועוד נאמר : "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד".

אני בעד חיזוק המשפחה היהודית, בזה טמון המשכו של עם ישראל וייחודו, בזה מתקיים הרצון האלוקי של גילוי האחדות שבין ההפכים- איש ואשה ומה שנמשך בחיים משניהם.

דובר או דוברת זו משרה אינטימית, קרובה, כמו בן משפחה, אדם שאתה איתו שעות רבות, אדם שצריך לבטא את דעותיך בצורה מיטבית. איני מונע מאף אדם לגשת למכרז כזה או אחר, אבל משרת אמון קרובה זה עניין אחר.

אנחנו לא עובדים עבור עצמנו אלא עבור עם ישראל, ועבור הציבור ששלח אותנו לכנסת. הציבור הזה מאמין בעם ישראל, בתורת ישראל, בארץ ישראל ובמדינת ישראל. למינוי אישי אשתדל למנות את מי שמאמין בזה, קרוב לדעותיי ולדעות בוחרי-שולחי ויעשה את שליחותו באופן מקצועי. 
לא ניבהל מלהביע את דעותינו הערכיות, הנובעות מאמונתנו.

ערכים אלו שמרו את עם ישראל והאנושות אלפי שנים ומשיכו להיות לבנת היסוד המוסרית והערכית, לחוסן המשפחה, העם והאנושות כולה.

מוטי יוגב,
0 תגובות