תיק שרה - לאן?

אין כל ספק שהעובדים במעונות ראש הממשלה ו"רעייתי האהובה", כלשונו, סבלו סבל רב. הם מעידים על כך. פסקי הדין מאשרים זאת במידה רבה. אורחים וידידים נרמזים להזכיר את שרה נתניהו בנאומיהם, ביבי הזכירה בנאום האימים שלו בגני התערוכה, ורמת מעורבותה בענייני הציבור היא בעיה של ממש. הן כתב אישום הולך ונכתב בעניינה.
עדיין אני סבור כי אם אפשר בלי זה, אבל תוך הקפדה על שלטון החוק - זה עדיף. למה? לא רוצה להסביר. לא צריך להסביר. יש דברים עליהם אמרו חכמים "ליבא לפומא לא גלי", משהו כמו - יש דברים שהלב אינו אומר לפה, לשפתיים.
אז אני מקווה כי אם מישהו מוסמך מטעם שרה נתניהו - כמו ד"ר יעקב ויינרוט בשיחתו המפורסמת עם יהודה ויינשטיין - יבוא אל ד"ר אביחי מנדלבליט ויציע לו משהו סביר לסגור עניין הוא יעיין בהצעה בלב חפץ.
מה למשל? שביבי ושרה יחזירו כמה מאות אלפי שקלים לקופת המדינה; (איזו דמגוגיה לומר כאילו מדובר בכוס תה לאב ישיש על ערש דווי כפי שביבי הציג זאת בנאומו); ושיפרסמו הודעה מוסמכת ובלתי מתחכמת כי הם מבינים ששגו ומתנצלים על כך, ולא יחזרו לנהוג כך; וימצאו הליך עם סעיף מקל שהיא מודה בו בבית המשפט; ועוד תרומה בסכום מוסכם למטרה מוסכמת מכספם, ושלום ולא להתראות.
וריבונו של עולם, שתצא לזמן-מה מן הזרקור הציבורי ותיכנס לתקופת צינון.

דן מרגלית,
0 תגובות