"להקים מערך גביה מרכזי לתשלומי הורים"

איגוד מנהלי אגפי החינוך אומרים בנושא תשלומי ההורים שעל המדינה להפעיל מערך גביה מרכזי לטובת תשלומי ההורים ובכך לנטרל את אי הנעימות המתקיימת במוסד החינוכי על רקע מתחים בנושא.

אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות, וסמנכ"ל חינוך, חברה וקהילה בעיריית הוד השרון: "נושא תשלומי ההורים הפך להיות שדה קרב שנתי וחבל שכך. תשלומי ההורים מהווים תשלום חיוני וחשוב לערך המוסף של בתי הספר ומסייעים בכל הקשור לפעילויות העשרה, טיולים, גיחת של"ח ופעילויות תרבות נוספות. זאת בנוסף לתשלומים המשולמים על ידי ההורים למגמות ייחודיות אותן לא מתקצב משרד החינוך, ואין אפשר לקיימן ללא תמיכת ההורים."

עוד הוסיף קמינסקי כי "יחד עם זאת, תשלומי ההורים הפכו עם השנים לנטל מינהלי כבד מאד על בתי הספר. במקרים מסויימים אף הפכו לעימותים לא נעימים בין ציבור ההורים לעובדי ההוראה במוסד החינוכי. יש מקום להגיע אחת ולתמיד להסדר שיהיה תקף לאורך שנים ולא להעלות את הסוגיה בכל שנה מחדש. בזמנו, עלתה הצעה של מספר רב של גורמים להגדיל בעשיריות האחוז את סכום התשלום למוסד לביטוח הלאומי על מנת להכיל את כל תשלומי ההורים לבתי הספר, ולתקצב את מוסדות החינוך על פי קריטריונים ברורים לטובת פעילויות הפגה, העשרה, ופעילות חברתית."

איגוד מנהלי מחלקות החינוך קורא למקבלי ההחלטות במערכת החינוך להוביל מהלך אמיץ ומקיף במסגרתו יוסדרו תשלומי ההורים באמצעות מערכת גבייה מרכזית. איגוד מנהלי מחלקות לחינוך יתמוך בהסדר זה, אשר יביא למתן ליצירת תזרים שוטף במערכת ללא צורך במערכי גביה נוספים.

יעל קיים,
0 תגובות