ברצינות משטרת ישראל?

ברצינות משטרת ישראל?! זו המדיניות שלכם כלפי אנשים שמפגינים כדי לשפר ולו במעט את תנאי המחייה הקשים שגזרה עליהם המדינה?

נערכה מחאת הנכים באשדוד במסגרתה הפגינו 15 אנשים במאבקם להגדלת קצבאות הנכות בישראל. הם תכננו לחסום את הכניסות לאשדוד לקראת הגעתו של ראש הממשלה לעיר, המשטרה הגיעה לפניהם ואז החלו העימותים.

קצבת נכות עומדת כיום על 2342 ₪ בחודש. הדרישה של הנכים היא אחת: "להשוות קצבת נכות לשכר המינימום, בפעימה אחת, צמודה לשכר המינימום, באופן שוויוני לכל האזרחים עם מוגבלות שמוכרים על ידי הביטוח הלאומי. כולל ילדים עם מוגבלות".

למה היה צריך להגיע למצב כזה מביש של חמישה עצורים מתוך 15 שהחליטו מתוך ייאוש לצאת ולהפגין להגדלת קצבאות הנכות? הממשלה במדיניותה הרי הובילה להזנחה המתמשכת של אוכלוסיית הנכים, מה שגורר באופן טבעי מחאה מצדם. במקום לטפל באוכלוסיות חלשות, שזקוקות להתערבות ולתקצוב משמעותי מצד המדינה, כזה שיאפשר התקיימות בסיסית ונורמלית, עוצרים ומתעמתים פיזית עם קבוצת נכים שלא נותר להם אלא להשמיע את קולם ותסכולם בדרך של מחאה, של הפגנה, של זעקה.

ואם זה לא מקומם מספיק – הכנסת מעבירה את האחריות על הנכים עצמם וטוענת בניסוחה האומלל שעליהם נטל ההוכחה כי אינם יכולים להתקיים מהקצבה – למרות שוועדות שונות שבחנו את הדברים הגיעו למסקנה כי קצבאות הנכות נמוכות ביותר ולא מאפשרות קיום בכבוד.

הנה רעיון: אולי במקום להתעסק במעצרים של מפגינים, יהיה חכם ומוסרי יותר לטפל בצורה רוחבית ומספקת בסוגיה כדי שלא יצטרכו להפגין מלכתחילה?

התנועה לאיכות השלטון,
0 תגובות