שנה ללא יו"ר התעשייה האווירית

שנה חלפה ועדיין לא מונה יו"ר הדירקטוריון בתעשייה האווירית!

אי מינוי יו"ר דירקטוריון משתק את אחת החברות הממשלתיות החיוניות והחשובות במשק הישראלי. דווקא בזמן שמתנהלות חקירות נגד בכירי החברה ועובדיה, לא עומד בראשה מי שיכוון את פעילותיה, יקטין את הנזקים ויישם את תוכנית ההבראה הממשלתית שהוחלט על קיומה כבר לפני שנה.

בארבעת החודשים האחרונים פנינו מספר פעמים לשר האוצר, לשר הביטחון ולמנהל רשות החברות הממשלתיות והם סירבו להשיב לכל פניותינו! למה חברי הממשלה נמנעים למנות יו"ר דירקטוריון? נראה שהם מעדיפים למשוך את הזמן ולמנות מקורבים על חשבון האינטרס הציבורי הרחב.

לאחר שלא קיבלנו שום התייחסות לפניותינו, עתרנו היום לבג"ץ על-מנת שיורה למנות יו"ר לדירקטוריון התעשייה האווירית.

התנועה לאיכות השלטון,
0 תגובות