נתניהו יפרסם את הפגישות עם אדלסון

בית המשפט העליון הורה למסור לעיתונאי רביב דרוקר מערוץ 10 מידע על מועדי שיחות שהתנהלו בין ראש הממשלה בנימין נתניהו למו"ל ישראל היום שלדון אדלסון ולעורך העיתון לשעבר עמוס רגב.

השופטים הנדל, שהם ומזוז הפכו פה אחד את החלטת בית המשפט המחוזי, שדחה את העתירה שהוגשה נגד הממונה על חופש המידע במשרד ראש הממשלה.

דרוקר ביקש לקבל את מועדי השיחות שנוהלו בין נתניהו לאלדסון ולרגב בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה, בפברואר 2015.

הסיבה לדחייה, כפי שנמסרה ממשרד ראש הממשלה, הייתה כי "שני האישים אליהם מתייחסת הבקשה הם חברים אישיים של ראש הממשלה, ששיחותיו עמם הן שיחות פרטיות שאינן קשורות לעבודתו המיניסטריאלית של ראש הממשלה". 

בתחילה קיבל בית המשפט המחוזי את העתירה, אך לאחר מכן הפך את פסיקתו ודחה אותה.

בית המשפט קבע כי הפגיעה בפרטיות שולית, והאינטרס הציבורי בחשיפת המידע הוא בעל משקל משמעותי.

השופט מני מזוז קבע שהמידע נכלל בתחום ה'אפור' של 'עניינים פרטיים' המוחרגים בחוק חופש המידע.

הוא כתב בפסק הדין: "שאלת קיומם של קשרים בין נושא משרה שלטונית לבין גורמים מקרב הציבור בעלי אינטרסים בהחלטותיו, ומהותם של קשרים כאלה, היא שאלה בעלת חשיבות ציבורית רבה. אין מדובר בענין רכילותי גרידא בקשר חברי שבין גורם שלטוני לבין בעליו או עורכו של עיתון. הקשר שבין ראש הממשלה ל"ישראל היום" מצוי על סדר היום הציבורי ומעסיק את הציבור ואת המערכת הפוליטית כמעט מיום הקמתו של העיתון ב-2007. השיח הציבורי האינטנסיבי והמתמשך בשאלת מהות הזיקה שבין ראש הממשלה לעיתון ובאשר למטרות העומדות ברקע ייסודו של העיתון הובילו בין היתר גם לבדיקה של מבקר המדינה, לעתירה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית לקראת הבחירות לכנסת ה- 20, ליוזמות חקיקה להגבלת פעילות העיתון ויש אף הקושרים בין יוזמות אלה למהלכים שהובילו להקדמת הבחירות".

עוד נכתב בפסק הדין: "מדובר בשיחות שבין ראש הממשלה לבין שני הגורמים החשובים ביותר בעיתון 'ישראל היום' - בעל השליטה בעיתון ועורכו הראשי (בעת הנדונה). אמנם הטענה היא, וזו הנחתנו כאמור, שהמידע המבוקש מתייחס לשיחות פרטיות ולא בשיחות הנוגעות לעיתון, אך גם בעצם קיומו של קשר אישי בין ראש הממשלה לבין בעל השליטה והעורך הראשי של העיתון, ומידת האינטנסיביות של קשר כזה, יש עניין ציבורי רב. לכך יש להוסיף כי אין מדובר בעניין רכילותי גרידא בקשר חברי שבין גורם שלטוני לבין בעליו או עורכו של עיתון. הקשר שבין ראש הממשלה לעיתון 'ישראל היום' - עיתון יומי נפוץ ורב השפעה - מצוי על סדר היום הציבורי ומעסיק את הציבור ואת המערכת הפוליטית כמעט מיום הקמתו של העיתון ב-2007. השיח הציבורי האינטנסיבי והמתמשך בשאלת מהות הזיקה שבין ראש הממשלה לעיתון ובאשר למטרות העומדות ברקע ייסודו של העיתון הובילו בין היתר גם לבדיקה של מבקר המדינה, לעתירה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית לקראת הבחירות לכנסת ה-20, ליוזמות חקיקה להגבלת פעילות העיתון ויש אף הקושרים בין יוזמות אלה למהלכים שהובילו להקדמת הבחירות".

עוד קבע בית המשפט העליון: "כמו כן יש לתת משקל גם לעובדה כי בענייננו מדובר מחד גיסא, בראש הממשלה, היינו הגורם השלטוני הבכיר ביותר, שבתקופה הרלבנטית החזיק גם בסמכויות מיניסטריאליות במשרדים נוספים, כולל משרד התקשורת; ומאידך גיסא, מבקשי המידע אינם 'אזרח סקרן' גרידא אלא עיתונאי בכיר וכלי תקשורת מרכזי שערכו בשעתם תחקיר בסוגיית הקשרים שבין ראש הממשלה לבין העיתון 'ישראל היום' ובעליו, בו הוצג העיתון כ'שופר לקידום העמדות והאינטרסים של ראש הממשלה', והמבקשים להעמיק ולאשש את ממצאי התחקיר".

יובל ספיר,
0 תגובות