"חוק דירה שלישית הוא גרוע"

חוק מס על דירה שלישית הוא חוק גרוע, פופוליסטי, מרושע ומזיק. כתם על כחלון ועל הקואליציה. ועדיין, מובן מאליו שאסור לאף אחד לפסול אותו אם עמד בכללים הפרוצדורליים.

זה באופן עקרוני, אמת טריוויאלית של שלטון החוק. אבל יש כאן גם מה להגיד באופן ספציפי. כי בית-המשפט העליון הוא המוסד האחרון במדינת ישראל שיכול לדבר על תקינות הליכים דיוניים.

הסיבה לכך היא שבישראל דנים כ-15 שופטי עליון בכ-10,000 תיקים בשנה. זה אומר שאפילו אם היה רק שופט אחד בתיק, לכל שופט היו בממוצע כמעט 700 תיקים בשנה.כלומר, כל שופט צריך לסגור בכל יום עבודה כמעט שלושה תיקים.

וזאת רק התיאוריה. בפועל יש תיקים עם יותר משופט אחד, ויש גם הרבה תיקים בפרופיל גבוה שלוקחים הרבה זמן. כך שלמעשה בית המשפט העליון דן במאות ובאלפי תיקים באופן מחופף ושלומיאלי, או לחילופין מייצר עינוי דין מתמשך.

כל זה לא מוצדק ונוגד את כללי הצדק הבסיסיים ביותר, כולל שלטון החוק, מפני שבתנאים האלה נוצרת אפליה מובנית בין התיקים, למשל, לפי הנראות הציבורית.

עד כאן על הביקורת על תקינות הליכים ממוסד שאפילו ביטוח לאומי מסתכל עליו מלמעלה מבחינת יעילות. אם זה לא היה עצוב, זה היה עלוב.

רן ברץ,
0 תגובות