לא לאתרג ולא לקטרג!

על פי הגישה שלי: לא לאתרג ולא לקטרג!

אי אפשר לקבל את השלטים המונפים בהפגנה הביזיונית אל מול ביתו של היועץ המשפטי לממשלה. המפגינים שאומרים: "הוא (ראש הממשלה) אשם עד שלא יוכח אחרת!" מנסים להפעיל לחץ פסול על גורמי אכיפת החוק.

כפי שהתבטאו פרופ' דרשוביץ ופרופ' גביזון: 'אסור להגיע לכך כי ישתמשו בהליכים משפטיים כדי לפגוע בהכרעה הדמוקרטית של העם.'

ראש הממשלה מנווט את הספינה, שנקראת 'מדינה', ביד בוטחת. הוא מדינאי ברמה בינלאומית, כאשר ראשי מדינות ונשיאים מרחבי העולם עומדים בתור על-מנת להגיע לביקור בישראל. אנו מקווים שהחקירות הללו הסתיימו בהקדם והעננה הזו תוסר.

ישנם אתגרים רבים המונחים לפתחה של מדינת ישראל וצריך לאפשר לראש הממשלה לעבוד.

ושוב: לא לאתרג ולא לקטרג! 
לתת לרשויות החוק לעשות את עבודתן. אנחנו מאמינים בהן, חבל שהמפגינים ותומכיהם לא.

גם לראש ממשלה עומדת חזקת החפות ואנו מאמינים בו!

ענת ברקו,
0 תגובות