חוק מס דירה שלישית נפסל

שופטי בית המשפט העליון - נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור והשופטים אסתר חיות, ניל הנדל, נעם סולברג ומני מזוז - קבעו כי חוק מס דירה שלישית יבוטל בשל פגם שנפל בהליך חקיקתו. השופטים קבעו כי למרות חומרתו של הפגם שנפל בהליך החקיקה תינתן למחוקק אפשרות לאשר את החוק מחדש מבלי צורך לחזור על כל הליכי החקיקה מחדש.

בית המשפט פסק: "ראוי גם כי הסעד יהיה ממוקד, לצורך הטעון תיקון, ולא מעבר לכך. אין צורך ולא הצדקה לבטל את הליך החקיקה כולו ולהתחיל מבראשית, מהלך שנִזקו עולה על תועלתו".

השופט נעם סולברג הציע בפסק הדין להורות על בטלותו היחסית של המס וקבע כי אין צורך לבצע את שלבי הליך החקיקה עד לדיון בוועדה לקראת קריאה שנייה וקריאה שלישית, והמחוקק רשאי 'לחזור' להליך החקיקה משלב הדיון בוועדת הכספים, השלב שבו נפל הפגם.

הוא כתב: "לא מדובר בבטלות מושהית, כלומר פרק זמן בו תימשך אי-הוודאות הנוגעת לחוק, אם כי בביטול החוק ומתן אפשרות למחוקק להתחיל הליך מחודש של החקיקה ממעוד מאוחר יותר. אציע אפוא לחבריי לעשות את הצו על-תנאי לצו מוחלט ולהורות על ביטולו של פרק י"ב לחוק ההתייעלות הכלכלית, קרי, כי הסדר מס ריבוי דירות – יבוטל.

השופט סולברג הוסיף: "בטלות זו תהא בטלות יחסית. אין צורך לבצע את שלבי הליך החקיקה עד לדיון בוועדה לקראת קריאה שנייה וקריאה שלישית. המחוקק רשאי אפוא לחזור להליך החקיקה משלב הדיון בוועדת הכספים, השלב שבו נפל הפגם, ואידך – זיל גמור, בדיון כהלכתו".

הוא קבע כי: "עם כל חומרתו של הפגם שנפל בהליך החקיקה, הרי שהוא ממוקד בשלב הדיון בוועדה לקראת קריאה שנייה וקריאה שלישית. משאלה הם פני הדברים, ראוי גם כי הסעד יהיה ממוקד, לצורך הטעון תיקון, ולא מעבר לכך. אין צורך ולא הצדקה לבטל את הליך החקיקה כולו ולהתחיל מבראשית, מהלך שנִזקו עולה על תועלתו. לאמור כי אין צורך לבצע את שלבי הליך החקיקה עד לדיון בוועדה לקראת קריאה שנייה וקריאה שלישית, והמחוקק רשאי 'לחזור' להליך החקיקה משלב הדיון בוועדת הכספים, השלב שבו נפל הפגם, ואידך – זיל גמור, בדיון כהלכתו". 

הנשיאה מרים נאור קבעה: "אכן בעבר העיר בית המשפט על תקינות הליך החקיקה, אך נמנע מהתערבות בחוק שהתקבל באותו הליך, משום הריסון והאיפוק המתחייבים מהיחסים שבין הרשויות. אולם", הדגישה הנשיאה, "אין משמעות הדבר ש'הכול מותר' בהליכי החקיקה. במקום שבו מתערערת ההפרדה בין רשויות השלטון, תפקידו של בית המשפט הוא לשמור על כך שכל רשות תפעל במסגרתה שלה". 

השופט ניל הנדל קבע:"חשיבות זכות ההשתתפות, וקיומה של חובה ציבורית להשתתפות חברי הכנסת בהליכי החקיקה, מובילים למסקנה כי בענייננו נמנעה זכות ההשתתפות בהליך החקיקה מחברי הכנסת באופן אפקטיבי, עד שניתן לומר כי נפל בהליך פגם היורד לשורשו והמוביל לביטול החוק". 

השופט מני מזוז היה בעמדת מיעוט וסבר שיש לדחות את העתירות.

הוא קבע: "עמדת שופטי הרוב מהווה סטייה מהותית - לא מוצדקת - מההלכה הפסוקה העקבית הנוהגת בבית המשפט העליון, מזה יותר משלושה עשורים, בנוגע להתערבותו של בית המשפט בהליכי החקיקה של הכנסת. הגישה שנהגה עד כה באשר להתערבות בהליכי עבודתה של הכנסת צמצמה עצמה לשמירת 'כללי המשחק' הדמוקרטיים. בהתאם לכך נקבע כי בית המשפט יתערב בהחלטות פנימיות של הכנסת רק מקום שמדובר בפגיעה קשה 'בערכים מהותיים של משטרנו החוקתי' (הלכת שריד). עמדה זו נומקה בין היתר בשיקולים של הפרדת רשויות, וכיבוד בין רשויות. 

מדובר בשינוי מרחיק לכת במערכת היחסים העדינה והרגישה שבין בית המשפט לבין הכנסת... מדובר בתפיסה בעייתית ביותר, המעוררת שורה של בעיות קשות, עיוניות ומעשיות, הן בהיבט הנורמטיבי של עקרונות הביקורת החוקתית, הן בהיבט של עיקרון הפרדת הרשויות וכיבוד בין רשויות, והן מבחינת השלכותיה המעשיות. גישה זו נדחתה במפורש שוב ושוב בפסיקתו של בית המשפט העליון, ואין לה גם אח ורע במדינות אחרות. בנסיבות אלה - כאשר הליך הטיפול בהצעה נמשך קרוב ל-5 חודשים, לרבות פרסום לציבור, דיון והצבעה בקריאה ראשונה במליאה, שני דיונים ממושכים בוועדה הכספים ודיון והצבעה לקריאה שנייה ושלישית במליאה - לא ניתן לומר כי לא ניתנה לחברי הכנסת כל אפשרות מעשית לגבש עמדתם ולדעת על מה הם מצביעים, שזה המבחן לפגיעה חוקתית בזכות ההשתתפות". 

משה כחלון הגיב להחלטה: "אני מביע צער ואכזבה עמוקה מהחלטת בג"ץ לבטל את מס דירה שלישית. אני בטוח שיש איתי עשרות אלפי זוגות צעירים שהיום התאכזבו מההחלטה הזאת. זה לא הקושי הראשון, עברנו המון קשיים מבעלי ממון, מבנקים, ממוסדות פיננסיים, מאינטרסנטים שרוצים שמחירי הדירות יעלו והזוגות הצעירים יתרחקו מדירה. אבל אני מתחייב כאן - אנחנו נמשיך להיאבק במשקיעים. לא יעלה על הדעת שאדם יחזיק 4-5-6 דירות ולאחר לא תהיה דירה ולא יהיה חלום לדירה. נמשיך להיאבק למען הזוגות הצעירים בכל הדרכים העומדות לרשותנו".

יו"ר סיעת כולנו, ח"כ רועי פולקמן, אמר כי "המלחמה במשבר הדיור לא פשוטה, ואין זה הקושי הראשון שאנו נתקלים בו במלחמה למען הזוגות הצעירים. שר האוצר ומפלגת כולנו מתמודדים יום-יום מול הבנקים ובעלי הממון. נמשיך לפעול למען צינון השוק והגדלת ההיצע ובהרחקת משקיעים מהשוק".

ח"כ רחל עזריה (כולנו), חברת ועדת הכספים, הוסיפה: "אני מצטערת על פסיקת בג"ץ, אך מקבלת אותה כיוון שאני מכבדת את בג"ץ גם כשאיני מסכימה עם החלטותיו. הייתי מעורבת בשלבי החקיקה של החוק, ואני חושבת שזה חוק חשוב, שכן בישראל נכון שיהיה מס על ריבוי נכסים - כפי שיש במדינות רבות בעולם. זאת דרך להתגבר על הפער הבין-דורי, ולתת לצעירים הזדמנות להגיע לדירה ולצבור הון. מה גם שהיום דור ה-y בישראל מתקשה מאוד אם אין לו סיוע מההורים. למרות הכול, נמשיך לפעול בתחומי העשייה לטובת הדור הצעיר בישראל".

 

ח"כ מיקי רוזנטל (המחנה הציוני): "מדובר בהחלטה חשובה של בית המשפט היום. הרשלנות בחקיקת חוק דירה שלישית הייתה בגדר גניבה באישון לילה, מחטף חריג בחומרתו שהביא למצב שחוקק חוק רע ומלא כשלים. החוק, מודים גם באוצר, אין בו כדי להביא שינוי ולהרחיק משקיעים משוק הנדל"ן - אלא לייצר עלייה במחירי השכירות. הביצוע הכושל הביא לתוצאה הפוכה. יש להחזיר את החוק לוועדת הכספים, ולדון בו על פי הנוהל התקין. על החוק החדש להוות מס פרוגרסיבי. יש לתקן את עקרון מס הגולגולת בחוק שבוטל היום, יש לדון בחוק באופן יסודי ולסגור את הפרצות הרבות שקיימות בו כיום. אם יוחזר החוק לוועדת הכספים וידון באופן מקיף וראוי - נתמוך כולנו בחוק".

ח"כ מרב מיכאלי, יו"ר סיעת המחנה הציוני: "בג"ץ קבע היום שמה שאמרה האופוזיציה בהובלת סיעת המחנ"צ נכון: ככה לא מעבירים חוק. בג"ץ שם היום גבול לממשלה שחצתה גבולות במחטפים וזלזול בציבור ובנציגיו. חוקי מדינה חורצים גורלות של אנשים, ולא ניתן לממשלה להעביר אותם בדורסנות, בלי דיון ובלי שחברי הכנסת יודעים על מה הם מצביעים. דמוקרטיה היא לא שלטון הרוב, היא שמירה על זכויות כל אזרח ואזרחית - ואני שמחה שבג"ץ הבהיר את זה לממשלה היום".

יו"ר ועדת הכנסת, ח"כ יואב קיש: "מדובר בחוק רע, שלא ניתן היה להעבירו אלא בתוך לחץ התקציב. לא נמשיך לדון בו. אני מתנגד לפסילת חוקים או מעורבות דעתנית בחקיקה על ידי בג"ץ, זה לא תפקידו. אך כשמדובר בשיפוט על הליך פגום ולא מהות, זו בהחלט סמכות שקיימת לבג"ץ".

ח"כ בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי): "למרות התוצאה הקשה שבה בית המשפט מבטל חוק של הכנסת, הפעם מדובר בפסק דין נכון גם בעיניים שמרניות. אין זה מתפקידו של בית המשפט להתערב בתוכנם של חוקי הכנסת, ופסילת חוק בשל תוכנו אינה לגיטימית. כאן בית המשפט לא פסל את החוק בשל תוכנו - אלא בשל פגיעה בכללי המשחק הדמוקרטיים במסגרת הליכי החקיקה. במסגרת הפרדת הרשויות, תפקידו של בית המשפט מתמצא בהקפדה על קיום הפרוצדורה והשמירה על כללי המשחק הדמוקרטיים. זה מה שעשה כאן בית המשפט. בפסק הדין הזה בית המשפט מחזק את הכנסת ושומר על מעמדה, כשהוא קובע שהיא אינה יכולה לשמש חותמת גומי של הממשלה ועליה לפעול בהתאם לכללי המשחק הדמוקרטיים שנקבעו בחוק".

שי טלמור,
0 תגובות