מהפכת הטיפול בפסולת בפריפריה

מהפכת הטיפול בפסולת בפריפריה החברתית והגיאוגרפית נמשכת: המשרד להגנת הסביבה קיים כנס לראשי הרשויות בצפון במסגרת תוכנית להשקעת עוד 100 מיליון שקל מתקציב המשרד.

בכנס שהתקיים בנצרת הציגו השר להגנת הסביבה והנהלת המשרד ל-35 ראשי רשויות בצפון הארץ את הרחבת החלטת הממשלה ​לפיתוח כלכלי של מחוז הצפון.

החלטה זו, שהוביל המשרד להגנת הסביבה, כוללת תמיכה בהתאגדויות לטיפול בפסולת של רשויות בצפון הארץ  בהיקף השקעה של 100 מיליון שקל מתקציב המשרד, במטרה לשפר את הטיפול ואת תשתיות הפסולת, כדי למנוע ולהפחית זיהומים וסיכונים סביבתיים ממנה; לשפר את השירות; ולהתייעל כלכלית בשירותים העירוניים של הרשויות.

מנהלי המשרד להגנת הסביבה ציינו בכנס, כי התמיכה בשיתוף הפעולה האזורי תוביל להעלאת רמת השירות לתושבים, לשיפור תשתיות הפסולת, להקמת מתקני טיפול ומיחזור ולהורדת העלויות השוטפות לרשויות בעשרות אחוזים. ראשי הרשויות יוכלו להשתמש בתקציבים שישתחררו לקידום יישוביהם, לשיפור השירות לתושבים ולצמצום הפערים בין הפריפריה החברתית והגיאוגרפית למרכז.

חלק הארי של המפגש הוקדש להקשבה לראשי הרשויות, שפרסו בפני הנהלת המשרד להגנת הסביבה את הנושאים עמם הם מתמודדים בתחומי הטיפול בפסולת.

מהלך זה מתווסף אל 5 התאגדויות פסולת שכבר פועלות כיום: שתי התאגדויות בדרום הארץ ושלוש בצפונה וכן בהמשך לפרויקט שדרוג תשתיות פסולת ב-75 רשויות בחברה הלא יהודית ולשדרוג תשתיות הפסולת במזרח ירושלים. סך הכול, מדובר בהשקעה של כ-750 מיליון שקל בשדרוג תשתיות פסולת ב-150 רשויות ובהן כ-2 מיליון תושבים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית.

השר להגנת הסביבה, זאב אלקין: "הרחבת החלטת הממשלה נבעה מההקשבה שלנו לצורכי הרשויות. מדובר במהלך מורכב אשר בעזרת ראשי הרשויות, יכול ויאפשר את צמצום הפערים בין הפריפריה למרכז, כפועל יוצא של הניהול האזורי המושכל בפסולת. הקמת 2 התאגדויות אזוריות נוספות לנושא הטיפול בפסולת ישפרו משמעותית את חיי תושבי הצפון. בהחלט הגיע הזמן למהפכה בצפון ואני שמח שהמשרד להגנת הסביבה הוא שותף למהלך הזה."

​סגן השר להגנת הסביבה, ירון מזוז: ״כתושב הצפון, אני שמח על התוכנית להקצאת תקציבים לתשתיות גז טבעי ותשתיות בתחום הפסולת. אני מברך על הנעת הליכים ירוקים בצפון בקידומו של השר אלקין. נעטוף ונחבק את הצפון״.

ישראל דנציגר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה: "אנחנו ממשיכים להוביל בסיוע לרשויות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. גם באזור יזרעאל והעמקים נשפר את שירותי הפסולת, נוזיל עלויות ונמנע ונפחית זיהומים וסיכונים. הצטרפות סובב יזרעאל והעמקים למהפכה  מביאה אותנו ל-150 רשויות ויותר מ-2 מיליון תושבים ששדרגנו עבורם את תשתיות הפסולת. הפחתת זיהומים וסיכונים וצמצום פערים כלכליים וחברתיים הם לא סיסמה, הם עובדה בפעילות המשרד להגנת הסביבה"
 

עודד בן דוד,
0 תגובות