בדיקה בעניין אירוע הירי בירדן

בדיקה בעניין אירוע הירי בירדן.

פרקליטות המדינה פנתה, על דעת היועץ המשפטי לממשלה, לראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל בבקשה לקיים בדיקה משטרתית בעניין אירוע הירי בירדן.

הבדיקה תיערך בליווי פרקליטות המדינה, ובהמשך, לאור הממצאים שתעלה, תישקל גם האפשרות לפנות במסגרתה אל הרשויות הירדניות בבקשה להעביר לידי המשטרה חומרים נוספים.

אורי רבינוביץ,
0 תגובות