במעון ראש הממשלה בונים בניגוד לחוק

במעון ראש הממשלה בונים בניגוד לחוק ואז מבקשים היתר בנייה בדיעבד.

לפני מספר חודשים נבנה מחוץ למעון ראש הממשלה בשכונת טלביה בירושלים ובניגוד לחוק – מבנה ענק עשוי פלדה. לבניית המבנה לא התקבל היתר בנייה חוקי וגם לא ניתן לתושבים מספיק זמן להתנגד לבנייתו. למרות זאת, הוועדה למתקנים ביטחוניים תדון במתן היתר בנייה בדיעבד למבנה.

אתם אולי שואלים את עצמכם, מה בעייתי בבנייה של סככת פלדה ליד מעון ראש הממשלה? אז זהו, שלא מדובר בשטח פרטי או ששייך למעון, אלא ברחוב לכל דבר, שהוא קרקע עירונית-ציבורית. הרחוב היה פתוח למעבר תושבים עד לפני תחילת העבודות ועכשיו נחסם, כאילו הפך בין לילה למתקן ביטחוני חסוי. אותם שכנים, כאמור, בכלל לא קיבלו זמן ראוי להתנגד לבנייה. מסתבר גם שמהנדס עיריית ירושלים נתן אישור ראשוני לבנייה בלי שהייתה לו סמכות.

שלחנו בבהילות מכתב נוסף ליועצים המשפטיים במשרד ראש הממשלה, בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ובעיריית ירושלים, בדרישה להקפיא את הליכי אישור המבנה, לפרק אותו בהקדם ואם יהיה צורך – לבנות אותו בהתאם לחוק. לא נאפשר למשרד ראש הממשלה לצפצף על החוק ולפגוע בציבור.

התנועה לאיכות השלטון,
0 תגובות