מצעד המשפחה היהודית

עם תום המצעדים, נשוב ונזכיר: כיהודים, אנו מאמינים שהתורה היא הנותנת לנו את התשתית הערכית והמוסרית לחיינו, לאורך שנות דור.

בתורה נצטווינו לבנות בית של איש ואשה, שיחד קרויים אדם.

לכן, טוב עשה שופט בית המשפט העליון שבחר שלא להתערב ולקבוע כשופט את ערכי האומה.

מצעדו של עם ישראל, הוא מצעד המשפחה היהודית.

מוטי יוגב,
0 תגובות