יופחתו עמלות הסליקה

בשורה גדולה לצרכנים ולעשרות אלפי עסקים קטנים ובינוניים, בעקבות הרפורמה להגברת התחרות בסקטור הבנקאי שהוביל שר האוצר,משה כחלון. המותגים הפרטיים "אמריקן אקספרס" ו"דיינרס" יפחיתו ב-50% את עמלות הסליקה הנגבות מבתי העסק ולא ישיתו עליהם עמלות חלופיות.

כמו כן, סוכם בין המפקחת על הבנקים, לבין מנכ"ל משרד האוצר כי הפיקוח יגדיר בהוראותיו דרישה שחברות כרטיסי האשראי המתפעלות מותגים בינ"ל יקבעו מחיר ברור ונפרד עבור כל מותג וסוג כרטיס וזאת בכדי למנוע תלונות בנושא שעשויות להצביע על תמחור שונה.

שר האוצר, משה כחלון: "הפחתת המחירים היא תוצאה ישירה של הרפורמה להגברת התחרות בסקטור הבנקאי. ההפחתה תקל על למעלה מ-60 אלף עסקים קטנים ובינוניים שכורעים תחת נטל הריכוזיות ומופלים לרעה לעומת העסקים הגדולים. הפחתת העמלות מביאה גם בשורה לצרכנים ותתרום תרומה משמעותית למאבק שלנו ביוקר המחייה. אנחנו נעקוב ונראה שהפחתת המחירים מתבצעת הלכה למעשה בשטח".

שי באב"ד, מנכ"ל משרד האוצר: "זוהי בשורה כלכלית מהותית לכל העסקים הקטנים והבינוניים  שעד היום התקשו להשיג מחירי סליקה טובים מחברות כרטיסי האשראי. היום, הודות למתווה הפחתת העמלה המקסימלית שתגבה, העסקים הקטנים והבינוניים ייהנו מהפחתה של כ- 50% בעמלות הסליקה למותגי הפרימיום".

חדוה בר, המפקחת על הבנקים: "הפיקוח על הבנקים מברכת על המתווה שהושג. המתווה יביא להטבה בעמלות המשולמות ע"י עשרות אלפי בתי עסק לצד הישרדותם של מותגי סליקה בינלאומיים בישראל".

מטענות שונות שעלו מבעלי עסקים קטנים ובינוניים, התברר כי עמלות הסליקה הגבוהות שגובות חברות כרטיסי האשראי "אמריקן אקספרס" ו"דיינרס", מכבידות על הרווחיות שלהם. זאת, בשל פער מהותי אשר נעמד ב-50% בממוצע בין עמלות הסליקה הנגבות מהם לעומת אלו שנגבות מהעסקים הגדולים.

לאחר חקיקת המלצותיה של הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים ופיננסים, נרשמו מספר רב של הצעות חוק פרטיות הנוגעות לפעילות הבנקים ובראשם הצעת החוק של חה"כ עודד פורר (ישראל ביתנו) שדרשה את פתיחת מותגי הפרימיום לסליקה בכל החברות. המלצות הוועדה והצעת החוק האמורה הניעו את תהליך בחינת הנושא על ידי משרד האוצר.

לאור כל זאת, בחן המשרד את ההשפעה הגלומה בהפחתת עמלת הסליקה המקסימלית לכל בתי העסק בעסקאות מקומיות, בדגש על בתי עסק קטנים ובינוניים.

לשם כך נבחן מתווה להפחתה משמעותית בעמלות בית העסק במותגי הפרימיום, כך שהעמלה המקסימלית שתיגבה מבתי העסק לא תעלה על 1.99% עד אמצע שנת 2020, וכן לא יושתו עמלות חלופיות על בתי העסק. במסגרת מתווה ההפחתה, החברות יתחילו את ההפחתה באופן מיידי ומדורג כך שעד לסוף חודש דצמבר 2017 העמלה המקסימלית תעמוד על 2.95%; עד לסוף חודש דצמבר 2018 העמלה המקסימלית תעמוד על 2.45%; עד לסוף חודש דצמבר 2019 העמלה המקסימלית תעמוד על 2.10%; ובסוף יוני 2020 תתייצב העמלה המקסימלית לבית עסק על 1.99%.

לאור זאת, שר האוצר אינו רואה צורך, בעת הזאת, להפעיל את סמכותו לחיוב החברות בסליקה צולבת או לתמוך בהליכי חקיקה המתערבים באופן ישיר וספציפי בעמלת הסליקה של החברות מעבר למתווה ההפחתה המתואר לעיל.

כאמור, המהלך ישפיע על למעלה מ 60 אלף בתי עסק קטנים ובינוניים, על ידי הפחתה של למעלה מ- 50% מעמלת בית העסק המשולמת על ידם כיום. כמו כן, החיסכון שינבע מכך לעסקים הקטנים ובינוניים מוערך בכ- 100 מיליון ₪ בשנה.

 

גיל שפר,
0 תגובות