"אפשר להמשיך לעבוד גם ללא מכל האמוניה"

עיריית חיפה יוצאת נגד הנהלת חיפה כימיקלים, וטוענת שההחלטה על סגירת המפעל היא ספין על גבם של העובדים.

בעיריית חיפה אומרים שהבחירה לסגור את המפעל ולפטר עובדים היא של הנהלת המפעל בלבד וואפשר בהחלט להמשיך לעבוד גם ללא מכל האמוניה.

במכתב ששיגר בעלי החברה ג'ולס טראמפ לראש הממשלה, הוא האשים את עיריית חיפה, את הפופוליזם ואת הבירוקרטיה בניצחון על החברה ועל הממשלה.

בעיריית חיפה מגיבים: "טראמפ לא ציין, למשל, שבית המשפט העליון קבע - לאחר ששמע את כל הצדדים - כי חיפה כימיקלים אשמה במשבר, כיוון שידעה על ההתפתחויות הצפויות ולא נערכה להן. בצעד חסר תקדים בית המשפט אף הציע לעובדים שיפוטרו וללקוחות החברה שיינזקו - לתבוע אותה.

במערכה על סגירת מכל האמוניה ניצח השכל הישר את הזדון, האינטרס הציבורי את ההון שלטון וטובת הציבור על פני חידלון המעשה. אם חיפה כימיקלים לא היתה מחבלת לאורך שנים ומתעלמת מהחלטת הממשלה עוד משנת 2013, אילו היתה נוהגת כהנהלה אחראית היה היום פתרון מוחלט ומלא הן לאמוניה והן לעובדים. צדק בית המשפט העליון כשקבע שהאחריות רובצת על הנהלת המפעל ודי לקרוא את הביקורת בפסק הדין של העליון בכדי להבין את המציאות ומי באמת אחראי למצב.

אנו חוזרים וקוראים לממשלה לשים את כל החלופות על השולחן ולבצע סקר סיכונים מקיף ובלתי תלוי ומתחייבים מראש לקבל את החלופה שתמצא קבילה".

יואב חסון,
0 תגובות