"היתר לריקון המכל בלבד"

המשרד להגנת הסביבה חידש את היתר הרעלים לחיפה כימיקלים צפון, בהתאם להחלטת בית המשפט העליון, לצורך ריקון המכל בלבד - עד ל-18 בספטמבר 2017.

המשרד הורה לחברה להעביר לו ולגורמי הביטחון עד ה-6 באוגוסט תכנית לריקון מלא של מכל החוף, לרבות אבני דרך, לוחות זמנים לכל אבן דרך, סיכונים וכשלים אפשריים, והאמצעים המוצעים להתמודדות עימם.

בנוסף, הוציא המשרד למפעל צו פינוי רעלים ליתר החומרים לפיו על המפעל לפנותם בתוך חודש מהיום.

לאחר השלמת ריקון המכל, ניתן יהיה לשוב ולדון בחידוש היתר הרעלים לחברה בחלופות שאושרו לטווח הקצר - והכל בהתאם לפסיקת בית המשפט.

במקביל, המשרד בוחן בקשות של חיפה כימיקלים דרום לאישור היתר רעלים לייבוא אמוניה - חלקן מתבססות על חלופות שכבר נבחנו בעבר ואושרו עקרונית על-ידי המשרד, וחלקן חדשות ונבחנות בימים אלו באותן אמות מידה קפדניות כמו החלופות הקודמות, כולל ייעוץ חיצוני של מומחים מהארץ ומחו"ל וייעוץ עם המנחה הלאומי.

עודד בן דוד,
0 תגובות