השירות הלאומי-אזרחי עבר ארבעה משרדים

בית המשפט העליון הכיר בחשיבותה של עתירת התנועה לבג"ץ בנוגע לעמותות המנהלות את השירות הלאומי-אזרחי בישראל.

בתנועה לאיכות השלטון אומרים שהשנה עבר חוק השירות הלאומי-אזרחי שאת ניסוחו מראשיתו ליוותה מחלקת מדיניות וחקיקה של התנועה.

מה אומר החוק?

בתנועה לאיכות השלטון מסבירים שהשירות הלאומי-אזרחי מתגלגל שנים ממשרד למשרד, כאשר רק בעשור האחרון הוא עבר ארבעה משרדים שונים שכל קשר ביניהם לשירות הלאומי – הוא מקרי בהחלט. כך, השירות עבר מאחריותו של משרד המדע והטכנולוגיה, למשרד הכלכלה, למשרד לאזרחים ותיקים וכיום נמצא תחת אחריותו של משרד החקלאות.

ובכל זאת מה הקשר ביניהם? בכולם כיהן שר ממפלגת הבית היהודי.

הפרצה בתחום שנועד לשרת מטרה חשובה – המנהל מעל 18,000 מתנדבים ושמוזרמים אליו בכל שנה מאות מיליוני שקלים מקופת המדינה – נוצלה על ידי מקורבים לצלחת הפוליטית, פוליטיקאים ומשחקים קואליציוניים. כל זה גרם לבזבוז אדיר של כספי ציבור ובעיקר איפשר חדירת שיקולים פוליטיים זרים אל תהליכי קבלת ההחלטות בשירות.

החוק שעבר מסדיר בין היתר את כל ההליך של קבלת עמותות המנהלות את המתנדבים בשירות הלאומי-אזרחי ואוסר על כל זיקה פוליטית בדרג מקבלי ההחלטות.

החוק הספיק להיות מעוגן לפני שבית המשפט סיים לטפל בעתירה שהוגשה בין היתר בנוגע לנושא הזה.

כתוצאה מכך בית המשפט דחה את העתירה, לא לפני שציין את הדברים הבאים:

"ברי כי העתירה תרמה לשינוי ההתנהלות בשדה השירות הלאומי – הן באמצעות השפעתה הישירה על משיבה 4, והן באמצעות ההשפעה וההשראה על נוסחו הסופי של חוק שירות אזרחי. נכון יהיה כי מקבלי ההחלטות יפיקו את הלקחים מעתירה זו – וישימו את עקרונות המשפט המנהלי, והוראותיה הקונקרטיות של החקיקה החדשה, נר לרגליהם...".

בתנועה לאיכות השלטון אומרים: אנחנו מברכים על כך שהרעה החולה הזו שהייתה נהוגה במשך שנים, עושה סימנים שהיא מתחילה להתרפא!

עודד בן דוד,
0 תגובות