הכרה בהוצאות הנפקה לצורכי מס

 ועדת הכספים אישרה פה-אחד קואליציה ואופוזיציה, לקריאה ראשונה, הצעת חוק שנועדה לעודד חברות ציבוריות להנפיק בבורסה בתל-אביב וזאת מתוך מטרה להגדיל את היקפי המסחר בבורסה, שירדו בשיעורים ניכרים בשנים האחרונות עד כדי פגיעה בפעילות הבורסה. את הצעת החוק יזמו יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) וחברי הכנסת יצחק וקנין (ש"ס) ועודד פורר (ישראל ביתנו). חברי הכנסת הביעו תקווה שהצעד הזה שזוכה לתמיכת רשות ניירות ערך ואיגוד החברות הציבוריות בישראל, יסייע להגדלת היקפי המסחר בבורסה, יסייע בהנעת שוק ההון הישראלי וחיזוק המשק.

יו"ר הוועדה, ח"כ גפני, אמר כי "הצעת החוק הזו נולדה לאור הירידה בהיקפי ההנפקות של חברות ציבוריות וההנפקות בכלל בבורסה במדינת ישראל. חברות רבות עוברות לבורסות זרות ולא נשארות כאן, מה שמסב נזק עצום ובלתי ניתן לתיאור למשק הישראלי. אנחנו מציעים שהוצאות ההנפקה ינוכו מהמס שהחברות הללו משלמות. לא מדובר באובדן כסף רב והלוואי שיהיה הרבה כסף שחברות ציבוריות ישקיעו כאן בת"א. חיוני ביותר משחזורי המסחר בבורסה יגדלו באופן משמעותי. נאמר לי שהאוצר מבקש שיהיה רק לשלוש שנים כהוראת שעה ורק על בורסה בארץ ולא בורסות בעולם והסכמתי לכך. אין כוונה לעשות את זה על בורסות בעולם. על-כן החוק יהיה במסגרת הוראת שעה".

יקי גולד מרשות ניירות ערך: "אנחנו חושבים שזה יעודד וייטיב עם החברות, הטבה שיכולה לאזן את ההוצאות שלהם. מתחילת השנה יש התעוררות ההנפקות בבורסה, עקב של סל של צעדים רגולטוריים מקלים שקידמנו כאן בוועדת הכספים".

יועצת משפטית באיגוד החברות הציבוריות, ענת פילצר-סומך, עדכנה את חברי הכנסת,  כי "היו כעשר הנפקות מתחילת שנה לעומת 3-4 שנה קודם ואחת בלבד שנה קודם לכן. כיום בסה"כ יש כ- 450 חברות בבורסה בתל-אביב וייקח לא מעט שנים לסגור את הפער ביחס למה שהיה וביחס למה שצריך להיות לצורך פעילות מיטבית של הבורסה".

מנהל תחום מפקח ארצי ברשות המיסים, שלומי פיליפ: "בחצי שנה האחרונה היתה פה פעילות של מה שעשו בממוצע בשנה בשנים קודמות ואף יותר מכך, וזאת בעקבות טיפול יסודי של רשות ניירות ערך ברגולציה".

יו"ר הוועדה גפני, סיכם בסיפוק: "זה אומר שמהלכים של הקלות איפה שניתן, הם דבר שרק מסייע וייטיב עם השוק ועם המשק בכללותו. לא היה נורא אם החוק הזה היה הופך להוראת קבע, אבל גם בינתיים לשלוש שנים זה כבר טוב וכבר יעודד את המסחר בבורסה".

דדי שי,
0 תגובות