חם לכם?

חם לכם? דרשו מחברי הכנסת שיעבירו חוק לפיקוח על הטמפרטורה המקסימלית במדחומים. הם בטח יסכימו, כי זה בדיוק מה שעשו כשהעבירו חוק לפיקוח על המחיר המקסימלי לצהרונים (וכמעט עשו, כשניסו להעביר חוק לפיקוח על מחירי השכירות).

כבר הרשב"ם הכיר את עקרון היסוד הפשוט של הכלכלה: "מעמידין אגרדמין למידות ( = מפקחים כנגד רמאות במשקלות), ואין מעמידין אגרדמין לשערים ( = מפקחים כנגד הפקעת מחירים): סברה הוא שאינו צריך, שאם זה רוצה למכור ביוקר, אותו הצריך למעות יתן בזול, וילכו הלוקחין אצלו, וימכור זה בזול על כרחו" (בבא בתרא פט ע"א).

אין הכוונה רק לומר שתחרות מביאה ליעילות ולמחיר נמוך. יש כאן אמירה משמעותית יותר: בשוק חופשי, המחיר מבטא את נקודת המפגש בין הביקוש לבין ההיצע. אם המחיר גבוה מדי, הבעיה אינה במחיר. הוא רק המדחום. הבעיה היא שיש ביקוש גבוה והיצע נמוך. אם נכפה בכוח מחיר נמוך, לא ריאלי, התוצאה תהיה הכבדת המצוקה: פחות היצע ויותר ביקוש. הבוקר הודיע ארגון ויצ"ו שהוא מפסיק להפעיל צהרונים, כי אינו יכול לעמוד במחיר החדש. במקום שייווצר איזון טבעי, יותר הורים ירצו צהרון (כי המחיר נמוך), אבל בפועל יהיו פחות צהרונים (כי הרבה מפעילים לא רוצים לעבוד במחיר נמוך כזה). זה בדיוק מה שקורה בשוק הדירות, בכל מקום שהשלטונות אינם משתדלים להגדיל את ההיצע, אלא עושים לעצמם חיים קלים ומפקחים על המחירים. התוצאה היא מצוקה גוברת, ורשימות המתנה, ושוק שחור, שבו אנשים משלמים מתחת לשולחן כדי לקבל עדיפות. אבל תמשיכו להעביר חוקים נגד המדחום, למה לא.

חיים נבון,
0 תגובות