3 שופטים מקילים, 2 מחמירים

בית הדין קבע שכל מרכיבי עבירת הרצח התקיימו והתביעה עשתה טובה לאלאור אזריה בכך שהאשימה אותו בהריגה. לו היה מואשם ברצח היה מקבל מאסר עולם ללא התלבטות. קבלו: 

״אין להימלט מן המסקנה, כי לו הועמד המערער לדין בעבירה חמורה יותר של רצח, או אז, אפשר שכלל לא היינו נדרשים להתלבט עתה, לא בדעת רוב ולא בדעת מיעוט, בקביעת מתחם העונש בסדרי הגודל שקבעה הערכאה קמא, ושאושרה גם על ידי חברינו למותב הערעור. שכן, המחוקק אמר את דברו כי בגין עבירה מסוג רצח יש להשית עונש מנדטורי – מאסר עולם (למעט חריגים). בפועל, אפוא, התביעה הצבאית התחשבה במערער עת בחרה להעמידו לדין בעבירה פחותה בחומרתה, היינו – בהריגה (אמנם ברף העליון שלה – כוונה). אלא, שבבואנו לקבוע את מתחם העונש, ולאחר מכן את העונש בגדרו, אין ביכולתנו להתעלם מהנתונים הללו״.

בית הדין קבע שערך ׳קדושת החיים׳ מחייב ענישה חמורה לעין ערוך מזו שהוטלה בפועל. דעת רוב, כפסע ממנה דעת מיעוט. 3 שופטים מקילים, 2 מחמירים. גם למטה נחלקו השופטים. 2 מול 1. בשמאל אלאור רוצח. בימין הוא גיבור. 

מדהים איך נער צעיר אחד פילג וחתך את דעתנו עד שנטרפה לחלוטין בין אהבתנו לצהל, שינאתנו למחבלים, ערכי קדושת החיים מחד גיסא, אינסטינקטים של נקמת דם חייתיים מאידך גיסא. 
ואני בכלל תוהה איזו קדושה יש לחיי מחבל שמקדש את המוות ..

קובי שקלאר,
0 תגובות