"יש הצדקה לחנינה"

כן, יש הצדקה לחנינה, ואין בכך אמירה נגד תפקודו של ביה"ד הצבאי, שמטבע הדברים שיקוליו צרים יותר מהשיקולים שבפני הסמכות הדנה בשאלת החנינה.

למרות קביעותיו של ביה"ד - יש כאן שני נושאים שאינם שנויים במחלוקת.

האחד, זהותו של היורה: לוחם מצטיין שלא בחר להיות היכן שהיה אלא נשלח על ידי המדינה מכוח חוק גיוס חובה.

השני, זהותו של הנורה: מחבל שאך דקות לפני שנורה דקר וניסה לרצוח חיילי צה"ל.

חנינה היא לחלוטין במקום בנסיבות העניין.

אמיר אוחנה,
0 תגובות