תלונות על הבחינה בחשבונאות פיננסית

​מנכ"לית משרד המשפטים ויו"ר מועצת רואי החשבון, עו"ד אמי פלמור, קיימה דיון במליאת מועצת רואי החשבון (להלן: "המועצה") בנוגע לתלונות המרובות שהתקבלו בעקבות הבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת.

​בהמשך לדיון, מבקשת המועצה להבהיר כי טרם עריכת הבחינה לא קיבלה המועצה החלטה כלשהי על שינוי במתכונתה, ברמתה או ברשימת הנושאים הנכללים בה, ביחס למועדים קודמים.
 
cvusgv bnxr fh אמנם, כפי שנהוג ביחס לכל מועד בשנים האחרונות, הבחינה עברה בקרת איכות על ידי גורמים מקצועיים בכירים בתחום ראיית החשבון, ובהתאם לנהלים, מתקיימת גם בימים אלה בקרת איכות מקצועית נוספת בשיתוף המוסדות האקדמיים.
 
ואולם, בשים לב לפניות שהתקבלו, וביניהן פניית שרת המשפטים, החליטה המועצה לקיים דיון מעמיק בנושא במסגרת ועדת המשנה לענייני בחינות, אשר תתכנס במהלך השבועיים הקרובים. מסקנות הדיון בוועדת המשנה יוצגו ללא דיחוי בפני יו"ר המועצה. בהתאם לצורך, תדון מועצת רואי החשבון במסקנות ותנקוט בצעדים המתאימים, ככל שיידרשו, על מנת שלא תהיה חריגה משמעותית משיעור המעבר כפי שהיה בשנים האחרונות.
 

בן מזרחי,
0 תגובות