"על יו״ר הקואליציה להתפטר מתפקידו"

יושב ראש הקואליציה דוד ביטן התראיין אתמול לגלי צה"ל ובלי להסס קרא לארגון השב"כ "פחדנים".

אנחנו לא בטוחים מה ניסה ביטן להשיג פה, אך בכל מקרה אין מקום להתבטאות מבישה שכזו, לנוכח העובדה שבזכות כוחות הביטחון עם ישראל יכול לישון בלילות - עם ישראל כולל ביטן עצמו.

חברי ממשלה המטיחים בארגוני הביטחון ואנשי המקצוע זלזול מופגן, בהם ובמשפחות השכולות, מפרים שוב את אמון הציבור ופוגעים בחוסנו ובביטחונו. האנשים האמיצים בשב"כ מאפשרים לכל דכפין ללהג לאחר מעשה.

על יו״ר הקואליציה להתפטר מתפקידו באופן מיידי ולהפסיק להתנהל בבריונות כלפי אנשים המוסרים את נפשם למען ביטחון המדינה.

התנועה לאיכות השלטון,
0 תגובות