חברות ההשכרה יחויבו בביטוח צד ג'?

איגוד המוסכים תומך בהצעת החוק שכתנאי לעיסוק בהשכרת רכב חברות ההשכרה והליסינג יחויבו בביטוח אחריות צד ג' בגין נזקי רכוש על ידי חברת ביטוח מוכרת. כך, בעלי רכבים שניזוקו בתאונות שנגרמו באשמת נהגי הרכבים המושכרים – יתנהלו מול חברת ביטוח ולא מול חברת ההשכרה.

כיום החוק מאפשר לחברת הליסינג ו/ או ההשכרה לתפקד כ"מבטח עצמי", ולנהל את הסיכונים עבור עצמן לבד, ללא פיקוח וללא ההגבלות והחובות הצרכניות החלות על חברות הביטוח. כתוצאה מכך, כאשר כלי הרכב של חברות אלו אשמים בתאונות דרכים, החברות מתנהלות בכל הכוח והעוצמה מתוקף היותן גוף גדול וחזק נגד הנפגע התובע ואינן משלמות בזמן או בכלל על תיקוני צד ג', תוך שהן נוקטות בסחבת (של שנים) ואף מתנערות מהחבות לשלם בגין הנזק שנגרם .

באיגוד המוסכים אומרים שנוכח שכיחות המקרים של תביעות כנגד חברות ההשכרה והליסינג, בתי המשפט פסקו פעמים רבות כי יש להחיל חובות החלות על חברות ביטוח גם על חברות ליסינג והשכרה. עם זאת, מדובר בפסיקה של ערכאות נמוכות לרוב (תביעות קטנות ושלום) וחברות הליסינג וההשכרה - המשיכו בשלהן.

בשנת 2008 נוכח ריבוי המקרים, התלונות והמלצות בתי המשפט, פרסם המפקח על התעבורה במשרד התחבורה, נוהל שמטרתו היה להכפיף את החברות לפיקוח ודרישות הדומות לחברות הביטוח, אולם למרות הנוהל במהלך כל התקופה האמורה, לא חל כל שינוי בהתנהלות חברות ההשכרה והליסינג והנוהל אף סבל מהיעדר אכיפה.

באיגוד המוסכים אומרים שהחלת חובת הביטוח תשווה את מצב הנפגע מרכב השכרה לנפגע מרכב אחר והנפגע יהיה זכאי למכלול החובות וההגבלות הקבועות בחוק ובחוזרי המפקח על הביטוח, כמו למשל: החיוב לשלם סכום שאינו שנוי במחלוקת תוך 30 יום, ההגבלות החלות על נוסח כתבי הסילוק, החובה לנמק את הדחייה, זכאות הניזוק לקבל פיצוי ללא קשר למהות היחסים בין חברת ההשכרה לשוכר ולנהגים מטעמו.

ההשלכות על המוסכים: כתוצאה מהמצב הקיים כיום, מוסכים רבים שמתקנים את הנזק שנגרם לצד ג', מוצאים עצמם בפני שוקת שבורה בעת שמנסים לגבות את התשלום עבור עבודתם ולעיתים אף נאלצים לספוג את ההפסד בגין התיקון.

באיגוד אומ רים שהמוסכים בישראל הינם רובם ככולם עסקים קטנים או בינוניים המאוגדים באיגוד המוסכים בישראל, אשר הינו הארגון היציג של המוסכים (החוקיים) בישראל וככאלו, הנטל עליהם כבד ובנוסף להוצאות הגבוהות המוטלות על עסק קטן, הם נאלצים גם לספוג את הוצאות תיקון הרכבים שנפגעו בתאונה עם רכבי השכרה וליסינג וגם לא מתוגמלים בגין עבודתם בזמן סביר ו/או בכלל.

עודד בן דוד,
0 תגובות