אין מכרזים בחברות עירוניות

מכירים את זה שברשויות השלטון ובתאגידים הממשלתיים מתקיים תהליך של מכרז עבור שירותים או תפקידים – כדי להבטיח הזדמנות שווה לאנשים/עסקים להתחרות עליהם ולהבטיח את העסקה הטובה ביותר לציבור? החובה לקיים מכרז קבועה בחוק חובת המכרזים.

אבל הפלא ובפלא, בתאגידים מקומיים (כמו חברות עירוניות), התהליך הנ"ל לא קיים, כי החובה לא קיימת. ולמה היא לא קיימת? כי המחוקק קבע שעד ששר הפנים לא יתקין תקנות, החוק לא ייכנס לתוקף. בכדי להבטיח שהדבר הזה יקרה, הכנסת נתנה לשר הפנים 90 יום להתקין תקנות כדי שהחוק יחול גם על תאגידים מקומיים.

נחשו כמה זמן עבר כבר מאז? 15 שנים. תודו שלא ציפיתם למספר הזה.
מדובר במחדל מתמשך של שרי הפנים לדורותיהם, שפשוט התעלמו מהתיקון לחוק החשוב הזה ומהחובה שלהם להתקין את התקנות. יש כאן שתי בעיות חמורות שנוצרו בעקבות כך: האחת - פגיעה בחקיקת הכנסת, מעצם אי הוצאתה לפועל. השנייה – המשמעות המהותית של אי החלת החוק - החברות העירוניות לא פועלות לפי איזשהו הסדר נורמטיבי מפורש המחייב אותן לקיים מכרז שוויוני ובלתי מפלה, ובכך מאפשר להן לפעול, פחות או יותר, לפי ראות עיניהן. כפועל יוצא מתוך המצב הקיים, נוצר פתח שעלול להוביל למנהל בלתי תקין בעליל ולחלוקת חוזים לקרובים שמישהו ברשות המקומית חפץ בייקרם.

כבר לפני חמש שנים הוציא מבקר המדינה דו"ח ובו פירט את החשיבות של התקנת תקנות על ידי שר הפנים וכי הוא רואה בחומרה רבה את העיכוב לאורך השנים. שימו לב שמאז פרסום הדו"ח לפני חמש שנים – עוד לא הותקנו תקנות.

שלחנו השבוע מכתב לשר הפנים אריה דרעי וליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט בקריאה להתקין את התקנות המדוברות ולהסדיר אחת ולתמיד את הנושא!

התנועה לאיכות השלטון,
0 תגובות