קידום בנייה במתחמים מועדפים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור. הצעת החוק אושרה בתמיכתם של 57 חברי כנסת, 34  חברי כנסת התנגדו וחבר כנסת אחד נמנע

 

על פי הצעת החוק יורחבו הותמ"לים גם לקרקעות פרטיות מרובות בעלים, וזאת בכפוף למספר תנאים:

  1. אם המדינה (או רשות מקרקעי ישראל) היא אחד מהבעלים, מדובר לפחות בחמישה בעלים שונים על הקרקע. אם המדינה אינה אחד מהבעלים, מדובר במתחם שיש לו לפחות 10 בעלים.
  2. שלאחד מהבעלים אין בעלות על יותר מ-20%.
  3. מספר יחידות הדיור שייבנו לפחות 750.
  4. התוכנית אושרה על ידי ועדה מסננת, שתמנה את מנהל מינהל התכנון, נציג שר המשפטים, שר האוצר, רשות מקומית ומשרד השיכון.

יו"ר ועדת הפנים ח"כ דוד אמסלם: "החוק לקידום הבנייה נועד לקצר את זמן התכנון המהווה חסם משמעותי בהגדלת היצע הדיור. מדובר בהליך תכנוני יוצא דופן.

ככלל המסגרות התכנוניות מקומית, מחוזית והועדות הארציות זה ההליך המוסדר בימים כתיקונם. הממשלה החליטה בגלל שיש מצב חריג צריך כלי חריג. בשנים האחרונות יש איזון והמצב בסדר. בהצעה הזו מבקשת הממשלה להרחיב את הפתרון החריג גם לקרקעות פרטיות. אם רוצים לפתור את מצוקת הדיור, למה זה רלוונטי מי הבעלים? ולכן לא קיבלתי את התנאים".

גיל צח,
0 תגובות