אושר חוק העיצובים

הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק העיצובים בתמיכתם של 38 חברי כנסת וללא מתנגדים.

הצעת חוק העיצובים מחליפה את הפקודה המנדטורית משנת 1924. הצעת החוק הממשלתית נועדה לקדם עיצובים חדשים, להקל על ההגנה לה יזכו המעצבים, ולעדכן את הוראות הדין בהתאם להתפתחויות בימנו לעומת הדין הקיים כיום

ההצעה מאריכה את תקופת ההגנה על מדגמים מ-15 שנים ל-25 שנים, מאפשרת תקופת חסד של 3 שנים בה ניתן יהיה לקבל הגנה גם לעיצוב לא רשום, ותאפשר למדינת ישראל להצטרף לאמנת האג שתעניק ליוצרים הגנה בכל 62 המדינות החברות באמנה.

עוד קובע החוק כי  בשאלת הבעלות על עיצוב שעיצב עובד עבור מעסיקו ובעלות על עיצוב שעוצב לפי הזמנה.  הבעלות על עיצוב תהייה של המעסיק במידה שהעובד עשה שימוש משמעותי במשאבי המעסיק. קביעה זו תחול גם במקרים בהם העובד הוא עובד מדינה.

עוד קובע החוק את ההגנה על עיצובי הגופנים, וקובע כי גופנים יהיו מוגנים לתקופה של 70 שנה ממועד פרסומם.

עוד קובע החוק לראשונה בדין הישראלי, הענקת הגנה לעיצוב לא רשום. לפי המוצע, מעצב יוכל ליהנות מהגנה למשך 3 שנים, ללא צורך בהליך רישום.

 

יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ איתן כבל הצעת חוק ממשלתית אחת מאלו שאני הכי גאה בהם בקרירה שלי. זה חוק למאה שנה. הסיכוי שיעשו בו שינויים הוא כמעט לא קיים. זה חוק שמשה מציאות. מדובר על דיני הקניין הרוחני שנועדו להגם על עיצובים של מוצרים. הדינים מנסים ליצור איזון בין עידו פיתוח  על ידי הענקת מונופול ומצד שני לאפשר לציבור להשתמש בעיצובים ולצמצם את תקופת המונופול.

בהצעת החוק יש  13 פרקים  ו-  131 סעיפים!!

כיוון שאך אחד לא יגיד לי תודה – אני אגיד תודה לעצמי. תודה לך איתן כבל!

 

ח"כ עבד אל חכים חאג' יחיא שמענו את כולם והגענו לחוק אופטימלי. הגיע הזמן שהקניין הרוחני מקבל ביטוי. איתן, תודה רבה על הנחישות ועל כך שהקדשת הרבה זמן להגיע להסכמה רחבה.

 

לירן כהן,
0 תגובות