תוקם רשות למאבק באלימות

 

הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול הוקמה כתאגיד סטטוטורי. הרשות הלאומית הוקמה במטרה להתמודד עם נגע השימוש לרעה בסמים ובאלכוהול, באמצעות פעולה משולבת ומתוכננת של כל הגורמים העוסקים בנושא.

המשרד לביטחון הפנים מפתח מודלים למניעת אלימות וכן מפעיל במרבית הרשויות המקומיות במדינת ישראל וכן בכפרי נוער תכניות מקצועיות למניעת אלימות ולהגברת הביטחון האישי ותחושת הביטחון של התושבים, בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה והגורמים העוסקים בנושא. זאת, בעיקר באמצעות אגף מצילה  ובאמצעות תכנית "עיר ללא אלימות"

בחודש יולי 2015 ,מינה המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים ועדה משרדית, בראשות משנהו, שעליה הוטל לבחון את פעילות הרשות הלאומית, אגף מצילה ותכנית עיר ללא אלימות ולהציג חלופות אפשריות למבנה ארגוני ולתהליכי עבודה מיטביים לשם הגברת היעילות, שיפור הפעילות ומיצוי המשאבים המוקצים לפעילותם.

בהתאם להמלצת הוועדה המשרדית קובעת הצעת החוק כי במשרד לביטחון הפנים תוקם הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול. רשות זו תחליף את הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, הפועלת כתאגיד סטטוטורי, ותאוחד עם יחידות במשרד העוסקות במניעת אלימות, עבריינות והתנהגות אנטי-חברתית.

 

ח"כ דוד אמסלם הצעת החוק נועדה לשפר את העבודה ולסנכרן בין הגופים. מראה אמרנו כי אין מצב שהעובדים למטה ייפגעו, החוק עובר רק לאחר שווידאנו שכל העובדים משובצים ושכרם לא נפגע. בא השר לבט"פ ואמר יש לי שלושה גופים, כולם עוסקים באותם נושאים כולם ממומנים על ידי המשרד, לעיתים הם לא מסונכרנים ולעיתים דורכים אחד לשני על הרגליים. יש פה סידור יותר נכון בלי להוריד אף פונקציה. זה טוב שעושים חשיבה מחדש ורה- ארגון  כל כמה שנים.

 

ח"כ תמר זנדברג הרעיון של ביטול הרשות למלחמה בסמים זה רעיון טוב ורע. איגום משאבים זה רעיון טוב. אבל כיושבת ראש הוועדה למלחמים בסמים ואלכוהול, תחום ההתמכרויות הוא לא רק אכיפה ומניעה. אנחנו מבינים שהיום צריך להוביל הטיפול והשיקום, המכור הוא בראש ובראשונה קורבן. הוא לא צריך שוטר הוא זקוק למטפל. אוכלוסיית המכורים היא שקופה לגמרי. זו תופעה חברתית בריאותית קשה. סגירת הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול מעלה חשש כבד שדווקא תחומי השיקום והטיפול שאין מקומם במשרד לביטחון פנים, כמו פתיחת מרפאות, התמכרות לתרופות לא יטופלו. אני מרימה דגל ומתריעה. בלי פתרון הולם לגישות הטיפוליות המעודכנות להיום אנחנו עלולים להפקיר את האוכלוסייה הזו.

 

ח"כ עבדאללה אבו מערוף החוק שבא לבטל את הרשות למלחמה בסמים שעובדת טוב בא באופן מפתיע בגלל אמביציות של השר ארדן לקחת את העניין תחת חסותו. הדעה הרווחת היא שיותר נכון להעביר את התחום למשרד הבריאות או הרווחה. נעשה עוול יותר מתיקון.

 

ח"כ יעל גרמן אני רוצה להביע מחאה שמעבירים את הרשות, מרשות עצמאית, שהיה לה את הגמישות למשרד לבט"פ. זו טעות. הרשות צריכה להיות עצמאית כדי שכל המשרדים יוכלו להיות מעורבים.

כפיר אוחיון,
0 תגובות