הריבית על הלוואה בשקלים תהיה 15%

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות בתמיכתם של 47 חברי כנסת וללא מתנגדים.

כיום, שוק האשראי מוסדר על ידי שני חוקים, חוק הריבית, החל על כל ההלוואות הצמודות למדד יוקר המחיה או למטבע חוץ. חוק זה קובע, בין היתר, ריבית מירבית, הקבועה בצו הריבית ועומדת נכון להיום על 13% לשנה, וריבית פיגורים מירבית העומדת נכון להיום על 17% לשנה. החוק קובע קנס למי שעובר על הוראות החוק. החוק השני הינו הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות אשר מסדיר את שוק ההלוואות החוץ בנקאיות, תוך התמקדות בחובות הכתב והגילוי ובהגבלת הריבית המירבית וריבית הפיגורים המירבית.

קיימים שני חסמים עיקריים לתחרות: האחד, פערי מידע בין הלקוח והבנק הנובעים ממורכבות המוצר הבנקאי וקושי בהבנת מבנה הריביות והעמלות, והעדר שקיפות מצד הבנקים. והשני, עלויות מעבר גבוהות הנובעות בין היתר מהמידע המועט שבידי הלקוח על עצמו.

הצעת החוק קובעת כי הריבית המרבית על הלוואה הניתנת בשקלים – תהיה 15% וריבית הפיגורים עד ל 18%.

יו"ר ועדת החוקה ח"כ ניסן סלומינסקי: אחת מהצעות החוק היותר חשובות שבאה להסדיר את מה שנקראה האשראי הבנקאי, שתי מטרות מרכזיות ונוספה עוד אחת. מתן תחרות ואפשרות למתן אשראי גדול יותר. היום אין תחרות באמת והשינוי יגדיל את התחרות; היום בגלל שמול הבנקים עומד האדם הפשוט שאין לו את המנגנון והידע וגופים מנצלים זאת לעיתים ולוקחים ממנו ריביות גבוהות, ואנחנו קובעים תקרה שתגן עליו. 

המטרה הנוספת היא מאחר ויש 130 מיליארד שקל שמסתובבים מתחת לראדר ואין לרשויות יכולת מעקב, כאן נתנו רשות להלבנת הון יכולת לפקח. החוק קובע תקרה של ריבית אותה ניתן לקחת, אמנם הממוצע היה 6.7 אחוזים אבל לקחו גם יותר. לגופים החוץ בנקאים הייתה תקרה של כ 8%. זו תקרה שמגבילה גופים אלו. בסופו של דבר קבענו תקרה זהה לכל הגופים שתעמוד על 15%. אי אפשר לגבות יותר מאנשים פרטיים. גם ריבית הפיגורים לא תעלה על 18%. זה גם מגן וגם מגדיל את התחרות".

ח"כ עיסאווי פריג': "החוק הזה הוא הרע במיעוטו. בשנים האחרונות אנחנו דנים בהגברת התחרות על מנת להוריד את עלות האשראי לציבור. מילת הקסם היא – תחרות. לדחוף כמה שיותר אשראי לציבור. אני מזהיר מבועה פיננסית, אני מזהיר כמות האשראי שנדחף למשקי הבית. מפחידה היא מפלצתית. רוב משקי הבית ממונפים במאות אחוזים".

כפיר אוחיון,
0 תגובות