"הסתה נגד מערך הכשרות"

הוועדה לביקורת המדינה בראשות ח"כ קארין אלהרר קיימה דיון סוער בעקבות דו"ח מבקר המדינה בנושא הפיקוח על הכשרות.

ממצאיו של דו"ח המבקר מעידים על כשל חמור של המועצות הדתיות שנבדקו בכל הנוגע לאכיפת הוראות נוהל הכשרות, כמו גם כשל חמור של המשרד לשירותי הדת ושל הרבנות הראשית בכל הנוגע ליכולתם לקדם רפורמות משמעותיות במערך הפיקוח על הכשרות, ובכך למנוע את תלות משגיח הכשרות בבעל העסק ולצמצם את עלויות הפעלתו של מערך הכשרות. הליקויים המרכזיים עליהם מצביע הדו"ח הם שרוב המשגיחים אינם מוסמכים כנדרש, המשרד לשירותי דת, הרבנות הראשית, הרבנות המקומית והמועצות הדתיות אינם מתואמים ביניהם, ב-20 מועצות דתיות יש קרבה משפחתית אסורה, וכי בזבוזים, כפילויות ופעולת מערך הכשרות שלא לפי כללי מנהל תקין, גורמים להגברת הנטל הכלכלי על הציבור.

בין היתר נכתב בדו"ח המבקר כי "מדובר בעצימת עיניים חמורה ביותר של המועצות הדתיות, העלולה לפגוע ברמת הכשרות ובאמון הציבור במערך הכשרות שהמדינה אמורה להבטיח את קיומו, ואף בהטעיה של בתי העסק המשלמים בעבור שעות השגחה שלא תמיד מבוצעות בפועל."

עוד צויין בדו"ח כי " המצב הנוכחי  שבמסגרתו משגיחי הכשרות מועסקים בניגוד עניינים באמצעות בית העסק שהם משגיחים עליו ותלויים בו לפרנסתם - גורם לפגיעה במערך הכשרות ובמוטיבציה של המשגיחים לדווח על תקלות כשרות."

 

יו"ר הוועדה ח"כ קארין אלהרר אמרה בפתח הדיון: "הדו"ח חמור מאד בעיניי, בעיקר משום שזו לא פעם ראשונה ומשום שהדוח הזה מתפרסם לאחר שב-2009 כבר פורסם דוח מבקר על מערך הכשרות, אולם מרבית הליקויים שהוצפו בו עדיין לא תוקנו. צערי הניסיון מוכיח שלא רק שכמעט לא תוקן כלום מאז הביקורת האחרונה, אלא שההתנהלות החמורה ממשיכה להתנהל באין מפריע."

השר לשירותי דת דוד אזולאי אמר: מיד עם פרסום הדו"ח הקמנו ועדה שתפקידה לבדוק את כל נושא הכשרות יחד עם נציגי הרבנות, המועצות הדתיות והמשרד לשירותי דת, מתוך כוונה לשפר את שירותי הכשרות.

צריך להפריד בין החלק ההלכתי לחלק המנהלי. אנחנו במשרד אחראים על החלק המנהלי, כל מה שקשור לחלק ההלכתי הוא באחריות הרבנים הראשיים. נפגשנו עם הרב הראשי על מנת לראות איך אנחנו משפרים ומתקנים את הליקויים של המבקר.

אנחנו לא מכריחים אף אחד להיות כשר אבל מי שרוצה יש תנאים קשים. המדינה לא נותנת תנאים נאותים למשגיח לעבוד בצורה ראויה. נוצר מצב שאני לא רוצה אותו שהמשגיח נאלץ לקבל את שכרו מהמושגח. אי אפשר לדרוש מאיתנו גם כשרות ראויה שתתנהל כמו שצריך, ומצד שני שכרם של המשגיחים בחישוב חודשי אפילו לא מגיע לשכר מינימום. הכרזה שצריכה לצאת מכאן זה לנתק את המשגיח מהמושגח."

מנכ"ל משרד הדתות: יש לנו חרב מעל הראש. החלטה של בג"ץ שנתן לנו עד ה1.6.18 לבצע את ההפרדה בין המשגיח למושגח, ואנחנו עושים חריש עמוק בעקבות דו"ח המבקר. ההערכה שלנו היא שצריך סדר גודל של 4000 משגיחים שזה דרמטי. אנחנו מנסים לייצר מנגנון של אחידות, ולנהלים אחידים בצורה רחבה ככל שניתן"

ח"כ רחל עזריה: "כל ההצעות של סטנדרטיזציה של הרבנות יהפכו את הכשרות של גדרה ורחובות לכשרות של בני ברק ולא ההיפך - הדבר יגרום למחירי המזון להאמיר. הרבנות רק מנסה לחזק את הריכוזיות שלה במקום לבזר ולתת לגופי כשרות פרטיים לעבוד. אחרי 20 שנה שמתגלים עוד ועוד מקרים של מחדלים, צריך לפרק את המונופול. ובטח שאין סיבה לתת לרבנות סמכות נוספת."

 

מנכ"ל הרבנות הראשית הרב משה דגן: "הקמנו וועדה לטיפול בנושא והעקרונות המנחים שלה הם אחידות נהלים, הסדרת ניגוד עניינים, ויצירת כשרות בשתי רמות רגילה ומהדרין.  עקב אכילס שלנו זה נושא ההעסקה, בחנו מספר אופציות והמודל המועדף הוא העסקה ישירה. המשגיח יקבל את שכרו מהמועצה הדתית ועל ידי כך כם נוכל לדעת שהמשגיח עושה את עבודתו.

לגבי הסמכת המשגיחים חוזר הנמכ"ל בשנת 2010 הנחה שכל משגיח יהיה בעל הסמכה, משגיחי הכשרות בפרקטיקה עושים עבודה טובה אבל לצערי לא כולם עם הסמכה. אנחנו מקדמים את העניין ע"י הגברת מבחני ההסמכה - בשני המועדים האחרונים נבחנו כאלף משגיחי כשרות אבל זהו תהליך ארוך ויכול להיות שיש כאלו שלא יעברו וצריך לתת עליהם את הדעת. 60% עברו את המבחנים."

 

ח"כ אורי מקלב תקף בדיון את הארגונים המקדמים כשרות אלטרנטיבית לרבנות ואמר: "הם גופים אינטרסנטיים פרטיים שיש להם מערכות כשרות פרטית מסחריות מול מערכת הרבנות, והדרך שלהם לקדם את עצמם היא על ידי הכפשה השמצה והסתה נגד מערך הכשרות והרבנות ולעקור את הלכה היהודית השורשית".

ח"כ אלעזר שטרן אמר בתגובה: "מעניין שח"כ מקלב רגיש לגופים שעומדים מאחורי הכשרות האלטרנטיבית, אבל לא רגיש לכך שאח של הראשון לציון עומד בראשות בד"ץ.  האם למשפחתו של הרב הראשי בישראל אין אינטרסים במערכות הכשרות במדינה? בית המשפט כבר ענה על זה. האיום הגדול הוא שמה שיקרה בכשרות יהיה כמו מה שקורה בנישואין שפחות ופחות אנשים מתחתנים היום דרך הרבנות."

הששר אזולאי הגיב ואמר: "הרב הראשי לישראל לא עוסק בנושא הכשרות, יש חלוקה בן שני הרבנים והרב לאו עוסק בנושא הכשרות."

ח"כ עליזה לביא: " אני שמחה ומברכת על כך שגם ברבנות הראשית ערים לביקורת הציבורית והבינו שאין מנוס מלקיים דיון רציני בתיקון המערך, שכיום מכשיל את הציבור. אך במצב כיום נדרשת מהפכה של ממש, ובמרכזה פירוק המונופול ופתיחת תחום הכשרות לתחרות. כניסתם של גופים פרטיים תחת פיקוח, היא הדרך המיטבית שגם תאפשר התייעלות של המערך הקיים, גם תייצר בחירה לצרכנים עם העדפות וצרכים שונים, וגם תסייע בהתמודדות עם יוקר המזון בישראל."

ח"כ מיכאל מלכיאלי: "מדובר בנושא כל כך חשוב שהרבנות באה ואומרת שהיא רוצה לתקן, אבל יש כאלה שאנחנו יודעים שנושא הכשרות לא בראש מעיניהם, ובשבילם זו עוד סיבה כדי לנגח."

ח"כ איל בן ראובן: "אני לא אדם דתי אבל כשרות היא נשוא שחשוב לרבים וגם לי כך שזה עניין לאומי. התמונה שעולה מדוח המבקר רעה מאוד. הציבור מקבל כשרות לא אמינה ומאחוריה סך שרצים בלתי נסבל שנוגע במרחב האתי ולדעתי גם במרחב הפלילי."

יו"ר הוועדה ח"כ קארין אלהרר אמרה בסיכום הדיון: "אני מקבלת את הרושם שיש כאן מריחת זמן ובקצה הזה נגיע ליוני 2018 ללא שינוי ממשי. אני רוצה תוך חודש עדכון לגבי לוחות זמנים על מה קורה בכל וועדה, והיכן הדברים עומדים. אחרי שנקבל לוחות זמנים נקבע מיד דיון מעקב."

דור מנשה,
0 תגובות