ועדת הכספים אישרה העברת 500 מיליון ₪

ועדת הכספים אישרה העברת סך כולל של 494.3 מיליון ₪, רובם לצורך ביצוע שינויים פנימיים בתקציב המשרד לביטחון פנים, 391 מיליון ₪ ועוד 103 מיליון ₪ לשינויים בתקציב משרד האנרגיה והמים. הוועדה דחתה, לעת עתה, בקשה של משרד האוצר לאשר העברת עודפי תקציב משנת 2016 לשימוש בשנת התקציב הנוכחית, 2017, נוכח אי בהירות לגבי עודפים מסוימים. בין השאר, לגבי עודפים שנצברו במנהלת תנופה שנסגרה במהלך 2016 לאחר שבמשך למעלה מעשור היתה מופקדת על הטיפול והסיוע למפוני ההתנתקות, מגוש קטיף ומצפון השומרון. כן סירבה הוועדה לאשר את העברת העודפים נוכח טענות על אי בהירות בחלוקת המשאבים בין מוסדות חינוך רשמיים שאינם מוכרים.
 
להלן ההעברות שאושרו היום ע"י הוועדה:

391.3 מיליון ₪ לצורך ביצוע שינויים פנימיים בין סעיפי התקציב של המשרד לביטחון הפנים. בין השאר, שינויים בתקציב התפעול השוטף, למימוש תכניות באגף כלי ירייה, עיר ללא אלימות, תכנית מצילה (אגף חברה ומניעת פשיעה), הרשות למלחמה בסמים, פעילויות מו"פ, קרן בלאי להחלפת רכבי משטרת ישראל ותקציב למימון טייסת הכיבוי. בנוסף, תוספות לתקציב הבינוי, החזר הוצאות בגין הטיפול בגל השריפות מספטמבר 2016, תקצוב בתי הסוהר ובתי המעצר, רכש ציוד והוצאות שונות של משטרת ישראל, לרבות התעצמות טכנולוגית בתחומים שונים, כולל באגף התנועה, בשיטור הרגלי, בתכנית למגזר הערבי ועוד. התקציב מיועד גם להקמת 12 תחנות משטרה חדשות ביישובים הערביים, אבטחת מוסדות לימוד ועוד. סך השינויים הפנימיים בתקציב המשרד לביטחון פנים לאחר העברה תקציבית זו מקיף קרוב למיליארד שקלים.

103 מיליון ₪ לטובת שינויים פנימיים בתקציב משרד האנרגיה והמים. במסגרת השינויים הפנימיים תקצוב נוסף לרכישת מלאי דלקים לחירום בהמשך להחלטת הקבינט המדיני-ביטחוני, הקמת מערכת להתראה מרעידות אדמה ועוד.
 
חברי ועדת הכספים, סירבו לאשר העברת עודפים בסך של 121.3 מיליון ₪ משנת 2016 ל- 2017 שנצברו בסעיפי תקציב שתחת משרד ראש הממשלה.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה), אמר לנציגי אגף התקציבים במשרד האוצר, כי "רק בימים האחרונים אישרנו העברת 50 מיליון ₪ לטובת מפוני גוש קטיף ואני מרגיש קצת רע עם זה. אישרתי המון העברות והעברתי חוק לטובתם ולא ברור איפה הנושא עומד כיום ולמה לא הושלמו כל הפעולות לשיקומם והסדרת עניינם של המפונים אחרי כל זה ואחרי כל-כך הרבה שנים??!".

ח"כ סתיו שפיר (המחנה הציוני): "לא ברורה לי בקשת העברת עודפי תקציב במנהלת תנופה שכבר נסגרה ב- 2016. אילו עודפים יש שם ולאן הולך הכסף".

ח"כ שפיר הביעה תרעומת על כל ההתנהלות סביב מנהלת תנופה ואמרה ש"מתוך 13 מיליארד ₪ שהוקצו למנהלת תנופה מאז הקמתה, הצלחתי להגיע לפירוט של לא יותר ממיליארד ₪ לגבי השימושים בכסף. אנחנו 12 שנים אחרי הפינוי, מדובר פה בסכומים אדירים ומנהלת תנופה כבר לא קיימת אך ממשיכה לקבל כספים במסגרת העברות תקציביות. כבר שנתיים שאני מנסה להשיג פירוט של כלל ההוצאות מהשנים האחרונות ובכלל מאז הקמת המנהלת, אז לאחר מאבקים קיבלתי פירוט לגבי מיליארד אחד מתוך 13 מיליארד שקלים. רק לייעוץ משפטי היו שם 100 מיליון ₪". שפיר הוסיפה: "ועם כל התקציבים האדירים והשנים שחלפו מאז הפינוי, עדיין מפונים רבים לא קיבלו את כל מה שמגיע להם". נוכח דבריה של ח"כ שפיר, הודיע יו"ר הוועדה גפני, כי הוא לא מעלה את הבקשה התקציבית הזו להצבעה, עד לקבלת הסברים מפורטים בנושא.

רכז הקואליציה בוועדת הכספים, ח"כ מיקי זוהר (הליכוד), המשמש גם יו"ר הוועדה לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי, הביע מחאה על מה שהגדיר כחוסר שוויון בהעברות תקציביות לתחום החינוך המוכר שאינו רשמי. את הדברים אמר על רקע הבקשה להעברת 17.1 מיליון ₪ עודפים בתקציב המשרד לשוויון חברתי. ח"כ זוהר: "יש תקציב למשרד לשוויון חברתי והקמתי ועדה בכנסת לשוויון חברתי ולמדתי, שצדק חלוקתי ושוויון חברתי משמעותם שיהיה שוויון בין כולם. והסעיף הזה כאן הוא אנטי שוויוני, כי הוא בא להעביר כספים למוסדות מוכרים שאינם רשמיים רק לגבי אוכלוסייה אחת בלבד. מדובר באוכלוסייה הנוצרית, שאני מאוד מעריך ושהיא מאוד מעורבת בחיי החברה בישראל. אך במדינה יש עוד מוסדות מוכרים שאינם רשמיים, של חרדיים, דתיים לאומיים, ערבים וחילונים שאינם מתוקצבים. צריך לתקצב שוויונית את כולם. בגלל הסעיף הזה אני מבקש לא לאשר את הפנייה הזו של משרד האוצר".     

נציג אגף התקציבים, חזי כהן, ניסה לשווא לשכנע את חברי הכנסת לאשר את הבקשה. לגבי הפנייה הנוגעת לבתי הספר הכנסייתיים אמר: "מדובר בפניית עודפים מהשנה שעברה. מדובר בתקצוב בתי הספר הכנסייתיים וזה עודפים משנה שעברה ויש גם בג"צ לגבי כל העניין הזה. לגבי מנהלת תנופה, גם שם מדובר בעודפים מחויבים שעדיין קיימים, בגין התחייבויות עבר של המנהלת. תכנית אמרכלות, רכש וטיפול במפונים".

חברי הכנסת שפיר וזוהר דחו את טענותיו ודרשו לקבל הסברים מפורטים לעניינים שהם העלו. יו"ר ועדת הכספים, ח"כ גפני, נענה לבקשתם והפנייה כלל לא הועלתה להצבעה.

שגית לוי,
0 תגובות