25% מפרויקט בנייה לדיור בר השגה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק התכנון והבנייה של חבר הכנסת רועי פולקמן וקבוצת חברי כנסת

הצעת החוק הועדות התכנון יתמרצו יזמים לבניית דירות להשכרה לטווח ארוך; 25% מהדירות יושכרו לזכאים בהנחה של 20% ממחיר השוק.

מטרת הצעת החוק היא קידום יצירת דיור בהישג יד בישראל. ההצעה, מבקשת להעניק סמכויות לוועדות התכנון המקומיות לתמרץ יזמים לבניית דיור בהישג יד. על פי ההצעה, הוועדות יוכלו לאשר ליזם תוספת בנייה של עד 25% מסך השטח המותר לבנייה במגרש כתמריץ למטרה זו.

דירות שיבנו כדיור בהישג יד ישמשו למשך 20 שנים להשכרה ארוכת טווח. מתוכן, 25% יושכרו  למי שימצא זכאי ויזכה בהגרלה במחיר מופחת, הנמוך  ב-20% ממחיר השוק באזור. כל דירה תושכר לזכאים לתקופה של עד חמש שנים, זאת במטרה להבטיח חלוקה של ההטבה בין מספר משקי בית. בתום 20 השנים יוכל היזם למכור את הדירות בשוק החופשי.

ח"כ רועי פוקלמן יוזם הצעת החוק אמר כי בחוק התכנון והבניה יש חקיקה שנועדה לאפשר בנייה לשכירות אך לא הוגדר מעולם מהו דיור בהישג יד. אם רוצים ששכירות תהיה אלטרנטיבה צריך לעודד יזמות. בעולם זה מגיע או בהטבות מס או בתוספת אחוזי בנייה אלו  התמריצים המקובלים.

צריך למצוא מנגנון להגיד מהו דיור בר השגה. מצד אחד אנחנו רוצים אחידות כדי למנוע קומבינות. מצד שני המציאות היא לא אחידה בכל הארץ ויש שונות.

לא פעם המדינה חוסמת את השלטון המקומי. אם הרשות לא תרצה היא לא תקדם. אבל אם הרשות תרצה לקדם דיור מוזל לשכירות ארוכת טווח החוק ייתן כלי לעשות את זה.

ח"כ תמר זנדברג: זה חוק שהכוונה שלו היא חשובה והרציונל לתת סמכות לרשויות המקומיות לאשר דיור בר השגה. אבל, יש חשש כבד שהחוק הזה יכול לגרום יותר נזק. דיור בר השגה נועד לייצר סביבת מגורים ברת השגה לאוכלוסייה מגוונות והטרוגנית. אנשים ממעמד שונה יגורו זה לצד זה בלכידות וסולידריות. זה הרציונל. עולה חשש שאנחנו נוציא כסף ציבורי מהכיס לסבסד אנשים מהמעמד הגבוה שיקבלו דיור לשכירות בעשרים אחוז הנחה.

ח"כ דב חנין: אם נקבע הנחה קבועה לא נגיע לדיור בר השגה. מחירי השכירות הגיעו למצב שגם אם תיתן הנחה בעשרים אחוז לא תתנו פתרון ולא תייצרו פתרון בר השגה. מנגנוני השוק לא יכולים לעבוד בצורה צודקת כי במערכת הקפיטליסטית מוצרים שאנשים צריכים אותם נמצאים במחסור תמידי. המדינה חייבת להיכנס לתמונה. במנגנוני עידוד, תכנון, בנייה תקציבית כפי שידענו בעבר לבנות דירות בר השגה. בסופו של דבר דיור בר השגה צריך להיות מותאם לרמת ההכנסה. אנשים שרמת הכנסתם נמוכה מהממוצע המדינה מאפשרת להם לשכור דירה בהתאם לשיעור ההכנסה שלהם.

ח"כ יוסי יונה: מצוקת דיור מתקיימת כאשר 35 אחוז מההכנסה הולכת למימון הדיור מצוקה קשה 50 אחוז. התהייה תהיה עד כמה תהיה הלימה בין הצעת החוק לבין הקריטריונים הללו.

ח"כ אליעזר מוזס: מסיימי את המושב החמישי של הכנסת הזו, הכנסת העשרים ועדין לא נושענו בדיור לציבור החרדי. תנו  לצעירים מענק לרכישת דירה יד שנייה. גם ניישב שכונות מזדקנות גם ננצל מוסדות ציבור.

ח"כ רחל עזריה: עוד מחכה לנו עבודה. שוק הדיור מבוס על תכנון למכירה. אין מנגנון שמאפשר תכנון להשכרה. מדינה המבוססת על העיקרון שאנשים קונים דירות, לכל אחד דירה משלו. אנחנו רוצים לאפשר שינוי ובנייה לשכירות. הדבר השני שהצעת החוק נופלת על המתח שבין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. ולכן יש פה מורכבות. יש שינוי בזמן בו אנשים עוזבים את בית ההורים ומשפרים דיור. ולכן החוק חשוב.

הצעת החוק אושרה בתמיכתם של 30 חברי כנסת וללא מתנגדים.

הצעת החוק תחזור לוועדת הרפורמות להכנתה לקריאה שניה ושלישית.

שגית לוי,
0 תגובות